Vydáno: 10. 6. 2004

 

Zákon č. 418/2004 Sb.

změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky


Schválený 10. 6. 2004 Účinný od 19. 7. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Volby.; Parlament České republiky. Česká národní rada (ČNR).;

418/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. června 2004, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I V Příloze č. 3 k zákonu č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 171/2002 Sb., volební obvody č. 19 a 22 znějí: "Volební obvod č. 19 Sídlo: Praha 11

zahrnuje území městských částí Praha 11, Praha 15, Praha 22, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí a Praha-Petrovice

Volební obvod č. 22 Sídlo: Praha 10

zahrnuje území městských částí Praha 10, Praha-Štěrboholy a Praha-Dubeč".

Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.