Obsah dokumentu

Vydáno: 6. 10. 2005

 

Zákon č. 443/2005 Sb.

změna zákona o investičních pobídkách


Schválený 6. 10. 2005 Účinný od 10. 11. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.; Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.; Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;

443/2005 Sb. ZÁKON ze dne 6. října 2005, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I V § 8 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.