Obsah dokumentuVydáno: 5. 10. 2006

 

Zákon č. 480/2006 Sb.

změna zákona o volbách do Parlamentu ČR


Schválený 5. 10. 2006 Účinný od 6. 11. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Parlament České republiky. Česká národní rada (ČNR).; Volby.;

480/2006 Sb. ZÁKON ze dne 5. října 2006, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 39 a § 41 odst. 1 se číslo "2" nahrazuje číslem "4". 2. V § 50 odst. 5 se číslo "7" nahrazuje číslem "5". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.