Vydáno: 7. 3. 2007

 

Zákon č. 70/2007 Sb.

změna zákona o válečných veteránech


Schválený 7. 3. 2007 Účinný od 4. 4. 2007 do 31. 12. 9999

 
 
 

NÁRODNÍ BOJ ZA OSVOBOZENÍ.; Odbojová protifašistická činnost.; Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.; SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;

70/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 2007, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 4 se na konci písmene d) doplňují slova "popřípadě poskytuje dotace poskytovatelům sociálních služeb provozujícím zařízení sociálních služeb obdobná domovům, ve kterých je poskytována péče i osobám uvedeným v § 3 a jejich manželkám nebo manželům,". 2. V § 4 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: "f) může osobám uvedeným v § 3 a jejich manželkám nebo manželům poskytovat příspěvek na lázeňskou péči nebo rekreační pobyt.". Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.