Obsah dokumentu

Vydáno: 20. 3. 2008

 

Zákon č. 135/2008 Sb.

změna trestního řádu


Schválený 20. 3. 2008 Účinný od 10. 5. 2008 do 31. 12. 9999

 
 
 

Přijímání úplatku.; Nepřímé úplatkářství.;

135/2008 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V § 158e odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se za slovo „spolčení“ vkládají slova „ , pro trestný čin přijímání úplatku podle § 160 trestního zákona, pro trestný čin podplácení podle § 161 trestního zákona, pro trestný čin nepřímého úplatkářství podle § 162 trestního zákona“. Čl. II Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.