Vydáno: 16. 7. 2008

 

Zákon č. 297/2008 Sb.

změna zákona o uvádění biocidních přípravků na trh


Schválený 16. 7. 2008 Účinný od 1. 1. 2009 do 31. 12. 9999

 
 
 

Svoboda projevu a právo na informace.; STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; VETERINÁRNÍ PÉČE.; Právo na život a zdraví.; Hygienická a protiepidemická péče.; Ochrana zdravých životních podmínek (očkování, dezinfekce, deratizace).;

297/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony Změna: 324/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl. I zrušen Čl. II zrušen Čl. III zrušen Čl. IV zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl. V zrušen Čl. VI zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. VII V § 10 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb., se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh“. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl. VIII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009. Vlček v. r. Klaus v. r. v z. Čunek v. r.