Vydáno: 31. 12. 9999

 

Vyhláška č. 334/2011 Sb.

změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti


Schválený 31. 12. 9999 Účinný od 31. 12. 9999 Novelizovaný

 
 
 

Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;

334/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb. Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů: Čl. I Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb., se mění takto: 1. V § 1 odst. 2 se slova „má být přijat“ nahrazují slovy „se uchází o přijetí“. 2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „vztahujícího se k dosavadnímu výkonu služebního místa“. 3. V příloze č. 1 oddíl II zní: Oddíl II Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby v bezpečnostních sborech podle katalogu činností v bezpečnostních sborech Celní správa České republiky Podle sloupce I. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost                   Specifikace
                           vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.1. Celní správa České republiky
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 3 
komisař                        bod 6
-------------------------------------------------------------------------------------
Podle sloupce II. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.1. Celní správa České republiky
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent                    bod 1, 2, 3
asistent                       bod 1, 2, 3, 4
vrchní asistent                    bod 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
inspektor                       bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11
vrchní inspektor                   bod 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13
komisař                        bod 3, 5
vrchní komisař                    bod 3
-------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.1. Celní správa České republiky
2.1.1. Činnosti ve správě
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 4
-------------------------------------------------------------------------------------
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------------
inspektor                       bod 1
vrchní inspektor                   bod 1
komisař                        bod 1
vrchní komisař                    bod 1 
-------------------------------------------------------------------------------------
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent                    bod 1
asistent                       bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Podle sloupce III. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.1. Celní správa České republiky
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent                    bod 5, 6
inspektor                       bod 7, 8, 12
vrchní inspektor                   bod 6, 7, 8, 12
komisař                        bod 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11
vrchní komisař                    bod 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
rada                         bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
vrchní rada                      bod 1, 2
vrchní státní rada                  bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.1. Celní správa České republiky
2.1.1. Činnosti ve správě
-------------------------------------------------------------------------------------
asistent                       bod 1, 2
inspektor                       bod 1, 2, 3
vrchní inspektor                   bod 1, 2, 3
komisař                        bod 1, 2
vrchní komisař                    bod 1, 2
rada                         bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.1.2. Správní činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent                    bod 1, 2, 3
inspektor                       bod 1, 2, 3
vrchní inspektor                   bod 1, 2 
komisař                        bod 1, 2, 3
vrchní komisař                    bod 1, 2, 3
rada                         bod 1, 2, 3
-------------------------------------------------------------------------------------
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 2
vrchní komisař                    bod 2
rada                         bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent                    bod 1
inspektor                       bod 1
vrchní inspektor                   bod 1
vrchní komisař                    bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Vězeňská služba České republiky Podle sloupce I. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost                   Specifikace
                           vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.2. Vězeňská služba České republiky
-------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.2. Další činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent                    bod 1
vrchní inspektor                   bod 1, 2, 3
komisař                        bod 1, 2, 3, 4
-------------------------------------------------------------------------------------
Podle sloupce II. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.2. Vězeňská služba České republiky
-------------------------------------------------------------------------------------
referent                       bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní referent                    bod 1, 2, 3, 4, 5
asistent                       bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní asistent                    bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
inspektor                       bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní inspektor                   bod 1, 2, 3
-------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------------
inspektor                       bod 1
vrchní inspektor                   bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.2.2. Další činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
asistent                       bod 1
inspektor                       bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Podle sloupce III. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.2. Vězeňská služba České republiky
-------------------------------------------------------------------------------------
komisař                        bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisař                    bod 1, 2, 3, 4
rada                         bod 1, 2, 3, 4
vrchní rada                      bod 1, 2, 3, 4
vrchní státní rada                  bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 2
komisař                        bod 1, 2, 3, 4
vrchní komisař                    bod 1, 2, 3
rada                         bod 1
vrchní rada                      bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.2.2. Další činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní komisař                    bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------------
Policie České republiky Podle sloupce I. se jako jiný zvláštní požadavek posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost                   Specifikace
                           vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.3 Policie České republiky
-------------------------------------------------------------------------------------
inspektor                       bod 5
vrchní inspektor                   bod 6, 7, 9
(s výjimkou vrchního inspektora koordinujícího 
činnosti zásahové jednotky na místě zásahu)
komisař                        bod 5
-------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.3. Policie České republiky
2. 3. 12. Další činnosti 
-------------------------------------------------------------------------------------
inspektor                       bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Podle sloupce II. se jako jiný zvláštní požadavek posuzují
--------- ----------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.3. Policie České republiky
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent                    bod 1 
asistent                       bod 1, 2, 3
vrchní asistent                    bod 1, 2, 3, 4
inspektor                       bod 4
vrchní inspektor                   bod 7
komisař                        bod 1, 2, 11
(s výjimkou komisaře s činností převážně 
administrativního charakteru) 
vrchní komisař                    bod 1, 2, 7, 8, 9, 10
(s výjimkou vrchního komisaře s činností převážně 
administrativního charakteru)
rada                         bod 2, 4
(s výjimkou rady s činností převážně 
administrativního charakteru)
-------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.3. Policie České republiky
2.3.5. Dopravní činnosti 
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 1
komisař                        bod 1
vrchní komisař                    bod 1
rada                         bod 1
vrchní rada                      bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------------
inspektor                       bod 1
vrchní inspektor                   bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3.12. Další činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent                    bod 1
asistent                       bod 1, 2
vrchní asistent                    bod 1, 2
inspektor                       bod 2
vrchní inspektor                   bod 3
-------------------------------------------------------------------------------------
Podle sloupce III. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.3. Policie České republiky
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent                    bod 2, 3, 4 
inspektor                       bod 1, 2, 3, 6, 7, 8
vrchní inspektor                   bod 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 
                           12, 13, 14, 15, 16
komisař                        bod 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
vrchní komisař                    bod 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13
rada                         bod 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                           11, 12, 13
vrchní rada                      bod 1, 2, 3
vrchní státní rada                  bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.3. Policie České republiky
2.3.1. Činnosti ve správě
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisař                        bod 1, 2, 3, 4
vrchní komisař                    bod 1, 2, 3, 4
rada                         bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií 
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent                    bod 1
asistent                       bod 1, 2, 3
vrchní asistent                    bod 1, 2, 3, 4
inspektor                       bod 1, 2, 3, 4
vrchní inspektor                   bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisař                        bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisař                    bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
rada                         bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní rada                      bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3.3. Provozně technické činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
inspektor                       bod 1
vrchní inspektor                   bod 1 
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3.4. Další specializované činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
komisař                        bod 1
vrchní komisař                    bod 1, 2, 3
rada                         bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3.6. Správní činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 1
komisař                        bod 1
vrchní komisař                    bod 1, 2
rada                         bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3.7. Činnosti při zabezpečování protokolárních akcí a při realizaci 
dokumentárních a instruktážních multimediálních záznamů
-------------------------------------------------------------------------------------
asistent                       bod 1
inspektor                       bod 1
vrchní inspektor                   bod 1, 2
komisař                        bod 1
vrchní komisař                    bod 1
rada                         bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3.8. Činnosti výzkumné a vývojové
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní komisař                    bod 1
rada                         bod 1, 2
vrchní rada                      bod 1, 2
vrchní státní rada                  bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 2
komisař                        bod 1, 2, 3, 4
vrchní komisař                    bod 1, 2, 3
rada                         bod 1, 2, 3
vrchní rada                      bod 1, 2
vrchní státní rada                  bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3.10. Činnost v chovu a výcviku služebních zvířat
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent                    bod 1
inspektor                       bod 1
vrchní inspektor                   bod 1
komisař                        bod 1, 2
vrchní komisař                    bod 1
rada                         bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3.11. Činnosti zdravotnické
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent                    bod 1
inspektor                       bod 1
vrchní inspektor                   bod 1
rada                         bod 1, 2
vrchní rada                      bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3.12. Další činnosti 
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 1, 2, 4, 5
komisař                        bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisař                    bod 1, 2, 3
-------------------------------------------------------------------------------------
Hasičský záchranný sbor České republiky Podle sloupce I. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost                   Specifikace
                           vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky
2.4.11. Další činnosti 
-------------------------------------------------------------------------------------
asistent                       bod 1
vrchní asistent                    bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Podle sloupce II. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky
-------------------------------------------------------------------------------------
referent                       bod 1
vrchní referent                    bod 1 
asistent                       bod 1
vrchní asistent                    bod 1, 2 
inspektor                       bod 1
vrchní inspektor                   bod 2
-------------------------------------------------------------------------------------
Podle sloupce III. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Občané a příslušníci jmenovaní do ostatních výše neuvedených služebních hodností, 
kteří vykonávají výše nespecifikované činnosti. Jestliže je příslušník zařazen 
v jednotce hasičského záchranného sboru kraje nebo zajišťuje doplnění minimálních 
početních stavů v jednotce hasičského záchranného sboru kraje, je posuzován, 
(musí splňovat zdravotní způsobilost) podle sloupce II.
-------------------------------------------------------------------------------------
Úřad pro zahraniční styky a informace Podle sloupce I. se posuzují
-------------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost                   Specifikace
                           vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Základní činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 3
komisař                        bod 2
-------------------------------------------------------------------------------------
2. Podpůrné činnosti 
2.1. Bezpečnostní činnost
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent                    bod 1, 2
asistent                       bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Výcvikové a vzdělávací činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 1, 2
komisař                        bod 1, 2
vrchní komisař                    bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Podle sloupce II. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Základní činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
inspektor                       bod 7
komisař                        bod 1, 3, 7
vrchní komisař                    bod 4, 5, 6
rada                         bod 1, 2, 3
-------------------------------------------------------------------------------------
2. Podpůrné činnosti 
2.1. Bezpečnostní činnost
-------------------------------------------------------------------------------------
inspektor                       bod 1, 4
vrchní inspektor                   bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------------
Podle sloupce III. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Občané a příslušníci zařazovaní na ostatní 
výše neuvedené činnosti.
-------------------------------------------------------------------------------------
Bezpečnostní informační služba Podle sloupce I. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost                   Specifikace
                           vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti
  Bezpečnostní informační služba
-------------------------------------------------------------------------------------
asistent                       bod 6
vrchní asistent                    bod 1
inspektor                       bod 1, 11
vrchní inspektor                   bod 1, 3, 18, 19
komisař                        bod 1, 4, 24
vrchní komisař                    bod 1, 4, 24
rada                         bod 1
-------------------------------------------------------------------------------------
Podle sloupce II. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti
  Bezpečnostní informační služba
-------------------------------------------------------------------------------------
referent                       bod 1
vrchní referent                    bod 4
asistent                       bod 7
vrchní asistent                    bod 6, 9
inspektor                       bod 7
vrchní inspektor                   bod 7, 8, 9, 21
komisař                        bod 2, 6, 8
vrchní komisař                    bod 2, 9
rada                         bod 2, 8
-------------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti
  Bezpečnostní informační služba 
2.2. Provozně technické činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
referent                       bod 3
vrchní referent                    bod 2
-------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 16
komisař                        bod 20
-------------------------------------------------------------------------------------
Podle sloupce III. se posuzují
 
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti 
  Bezpečnostní informační služba
-------------------------------------------------------------------------------------
asistent                       bod 8
vrchní asistent                    bod 3, 15
inspektor                       bod 3, 4, 6, 10, 17
vrchní inspektor                   bod 2, 5, 6, 12, 20
komisař                        bod 3, 5, 7, 11, 12, 13, 23
vrchní komisař                    bod 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 
                           15, 21, 23
rada                         bod 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
                           17, 20
vrchní rada                      bod 1, 2, 3, 4, 7
vrchní státní rada                  bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------------
2.Ostatní činnosti 
 Bezpečnostní informační služba
2.1. Činnosti ve správě
-------------------------------------------------------------------------------------
referent                       bod 2
vrchní referent                    bod 1, 5
asistent                       bod 1, 2, 3, 9, 10
vrchní asistent                    bod 2, 4, 5, 11, 12
inspektor                       bod 2, 5, 12, 13, 14
vrchní inspektor                   bod 4, 13, 14, 15
komisař                        bod 14, 15, 16, 17, 18
vrchní komisař                    bod 16, 17
rada                         bod 12, 13
vrchní rada                      bod 5
-------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Provozně technické činnosti 
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent                    bod 3
asistent                       bod 4,5
vrchní asistent                    bod 7, 8
inspektor                       bod 8, 9
vrchní inspektor                   bod 10, 11
komisař                        bod 9, 10
vrchní komisař                    bod 11, 12
rada                         bod 21
-------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Další specializované činnosti
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor                   bod 17
komisař                        bod 21, 22
vrchní komisař                    bod 19, 20, 22
rada                         bod 15, 16, 19
vrchní rada                      bod 6
-------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent                    bod 10
inspektor                       bod 15
komisař                        bod 19
vrchní komisař                    bod 18
rada                         bod 14
-------------------------------------------------------------------------------------
2.5. Činnosti zdravotnické 
-------------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent                    bod 13, 14
inspektor                       bod 16
rada                         bod 18
vrchní rada                      bod 8
-------------------------------------------------------------------------------------".
Čl. II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení. Ministr: Kubice v. r.