Vydáno: 31. 12. 9999

 

Vyhláška č. 335/2011 Sb.

změna vyhlášky o způsobilosti pro službu v bezpečnostním sboru


Schválený 31. 12. 9999 Učinný 31. 12. 9999 Novelizovaný

 
 
 

ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; SPRÁVA BEZPEČNOSTI A POŽÁRNÍ OCHRANY.;

335/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou a Úřadem pro zahraniční styky a informace stanoví podle § 15 odst. 7 a § 79 odst. 7 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů: Čl. I V § 3 vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění vyhlášky č. 468/2005 Sb. a vyhlášky č. 199/2008 Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje věta „K žádosti podané z důvodu uvedeného v § 2 písm. c) nebo d) se přiloží materiály, které její podání odůvodňují.“. Čl. II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení. Ministr: Kubice v. r.