Vydáno: 28. 12. 2012

 

Zákon č. 505/2012 Sb.

změna z. o sociálně-právní ochraně dětí a z. o zaměstnanosti


Schválený 28. 12. 2012 Účinný od 31. 12. 2012 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zabezpečení v nezaměstnanosti.; Sociálně právní ochrana dětí.;

505/2012 Sb. ZÁKON ze dne 28. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. I V § 47t odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., se za větu první vkládá věta „Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky pěstounské péče vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti.“. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o zaměstnanosti Čl. II V § 53 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., se za větu první vkládá věta „Do dne vydání karty sociálních systémů se tyto dávky vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání nebo v hotovosti.“. ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.