Obsah dokumentu

Vydáno: 7. 6. 2018

 

Sdělení č. 38/2018 Sb.m.s.

výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor ve vztahu ke Curacao (Nizozemské Antily)


Schválený 7. 6. 2018 Účinný od 1. 1. 2019 Novelizovaný

 
 
 

None;

38/2018 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 7. června 2018 bylo České republice oznámeno rozhodnutí vlády Nizozemského království o vypovězení Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke Curaçao. Smlouva byla sjednána výměnou dopisů ze dne 8. června 2004 a 27. srpna 2004 a byla vyhlášena pod č. 96/2006 Sb. m. s. Platnost Smlouvy končí podle článku 13 Smlouvy dne 31. prosince 2018.