Obsah dokumentuVydáno: 13. 6. 2018

 

Sdělení č. 42/2018 Sb.m.s.

o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy


Schválený 13. 6. 2018 Účinný od 13. 6. 2019 do 31. 12. 9999

 
 
 

None;

42/2018 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. června 2018 oznámila Česká republika Kajmanským ostrovům vypovězení Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy1), sjednané výměnou dopisů ze dne 22. října 2004 a 17. dubna 2005. Platnost Smlouvy končí na základě článku 11 odst. 2 Smlouvy dne 13. června 2019. 1) Smlouva byla vyhlášena pod č. 103/2006 Sb. m. s. Pozastavení provádění Smlouvy bylo vyhlášeno pod č. 51/2017 Sb. m. s.