Zenon Folwarczny

Od počátku roku 2024 začne platit hned několik výrazných daňových změn, které přinese vládní konsolidační balíček. Právě jejich přehled přináší níže Zenon Folwarczny, vedoucí daňového oddělení a partner společnosti BDO. V následujících textech společnost BDO upozorní i na další důležité legislativní změny.
Pokud dar putuje například k nějaké české neziskové organizaci, lze jeho výši odečíst od základu daně. U fyzických osob může v roce 2022 činit dar maximálně 15 % základu daně při minimální hodnotě daru 1 000 Kč; u právnických osob potom maximálně 10 % základu daně při minimální hodnotě daru 2 000 Kč.
Vydáno: 04. 03. 2022
  • Článek
Jednou z diskutovaných oblastí v rámci odborné veřejnosti je daňový režim svěřenského fondu. Cílem tohoto příspěvku je proto vysvětlit základní pravidla fungování daňového režimu svěřenského fondu, jeho povinnosti v rámci správy daní a rovněž nastínit výkladově nejasné pasáže, o kterých se v současné době diskutuje v rámci odborné veřejnosti i se státní správou. Příspěvek neřeší daňový režim svěřenského fondu z pohledu daně z přidané hodnoty.
Vydáno: 21. 07. 2015