Jakub Hájek

  • Článek
Svěřenský fond („SF“) je jedním z nových institutů, které se v českém právu objevily díky rekodifikaci civilního práva účinné od počátku roku 2014. Jedná se o specifickou formu správy cizího majetku, která by měla zakladateli SF mimo jiné přinést lepší možnost plánování budoucího osudu jeho majetku. Toto může být praktické například v zájmu omezení negativních dopadů některých očekávaných i neočekávaných životních událostí (úraz, rozvod, odchod do penze, smrt apod.), které zakladatele mohou postihnout.
Vydáno: 20. 03. 2014