Soňa Boráková

  • Článek
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád , představuje nový obecný procesní daňový právní předpis, který s účinností od 1. 1. 2011 upravuje postup správce daně, práva a povinnosti daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní tak, aby byl naplněn základní cíl správy daní, kterým je správné zjištění a stanovení daně, a rovněž i zabezpečení její úhrady. To vše je realizováno v rámci daňového řízení ve smyslu § 134 daňového řádu . Daňové řízení se může skládat z řízení dílčích, ve kterých jsou vydávána jednotlivá rozhodnutí.
Vydáno: 07. 04. 2011