Robert Soudný

  • Článek
Jeden z hlavních problémů při externím zpracovávání účetnictví je to, že klienti nedodávají dokumenty včas a kompletní. Týká se to hlavně přijatých faktur a účtenek, ale i bankovních výpisů. Při tom se ale dá spolupráce mezi klientem a účetní firmou nastavit tak, aby klient nemusel doklady připravovat ani je účetní firmě předávat. Jsou to totiž činnosti, které zákazníci nemají rádi a nechtějí je dělat. Vše lze nastavit tak, aby účetní firma měla všechny doklady včas a kompletní a zákazník se nemusel angažovat. Odpadne také neustálé urgování chybějících dokladů. A přesně proto jsme vyvinuli wflow.com. Služba wflow.com je určená k bezpečnému a průkaznému předávání a oběhu dokumentů, jejich schvalování a zabezpečené elektronické archivaci. Propojením s umělou inteligencí na vytěžování faktur firmy ROSSUM a libovolným informačním systémem pak umožňuje plně automatizované zpracovávání přijatých faktur včetně schvalovacího procesu, zaúčtování a nákladových objektů (střediska, zakázky…).
Vydáno: 12. 03. 2020