Dovolená

Zaměstnankyně je v pracovní neschopnosti od 1. 1. 2024, pracuje 5 dní týdnů po 8 hodinách. Jaký bude její nárok na dovolenou v případě, že: a) bude neschopna po celý rok, b) bude neschopna do 30. 9. 2024, c) bude neschopna do 30. 11. 2024?
Vydáno: 20. 06. 2024
Jaký bude mít naše zaměstnankyně nárok na dovolenou po návratu z RD ke dni 24. 10. 2024? Naše zaměstnankyně má poloviční úvazek 20 hod/týden, rovnoměrné rozvržení pracovní doby, roční nárok na dovolenou 100 hod. PPM trvala od 1. 9. 2022 do 15. 3. 2023. Poté čerpala 74 hod dovolené (z toho 66 hod. z dovolené z roku 2023 a 8 hod. z roku 2022) a rodičovskou dovolenou čerpá od 13. 4. 2023 do 24. 10. 2024. 
Vydáno: 20. 06. 2024
Zaměstnavatel uzavřel pracovní poměr s 3 měsíční zkušební dobou, od 24. 4. 2024. Zaměstnanec má měsíční mzdu. Pracovní poměr byl ukončen zaměstnanci 13. 6. dopoledne a zaměstnanec následně odešel. Pracovní doba je 7-15:30. Bude se zaměstnanci do výplaty započítávat doba, kdy byl v zaměstnání 13. 6. cca 2 hodiny a následně odešel, nebo se počítá celý den? Jak to bude s nárokem dovolené za 13. 6., když byl na pracovišti cca 2 hodiny? Jak to bude s výpočtem dovolené za celé období pracovního poměru? 
Vydáno: 18. 06. 2024
Zaměstnankyně má úvazek 40 hodin týdně, 5 týdnů dovolené. Od 1. 1. 2024 je na neschopence, během neschopnosti podala výpověď, výpovědní doba uplynula k 31. 5. 2024. Neschopenku pořád nemá ukončenou. Má nárok na nějakou dovolenou k proplacení k 31. 5. 2024? Mzdový program hlásí 16 hodin, ale nemohu se dočítat proč, když neodpracovala žádnou směnu. Zůstatek loňské dovolené je nulový.
Vydáno: 14. 06. 2024
Pokud zaměstnanec plynule přechází z jedné DPP na jinou DPP, resp. z jedné DPČ na jinou DPČ, se případný nevyčerpaný zůstatek dovolené má převést na novou dohodu. Platí to i v případě, že zaměstnanec plynule přechází z DPP na DPČ či z DPČ na DPP? Nebo se v tom případě musí nevyčerpaná dovolená zaměstnanci proplatit?
Vydáno: 15. 05. 2024
Máme zaměstnance, se kterým máme uzavřenou DPČ, jedná se o zaměstnání malého rozsahu. Pravidelně každý měsíc odpracuje 5 po sobě jdoucích dní (35 hodin) a mzda je nižší než 4 000 Kč. Má tento zaměstnanec nárok na dovolenou? Jde mi o to, že nepracuje každý týden, tudíž nevím, jak si mám vyložit jednu z podmínek pro nárok na dovolenou, a to „nepřetržité trvání pracovněprávního vztahu po dobu 4 týdnů“.
Vydáno: 15. 05. 2024
Zaměstnavatel musí uzavřít na dva měsíce obchod s prodejem masa a uzenin. Důvodem je rekonstrukce příjezdové komunikace, proto není možné zajistit zásobování ani prodej výrobků. Jaký je správný postup při výpočtu mezd (překážky) zaměstnancům. Kolik procent průměrného výdělku v době uzavření prodejny musí byt vyplaceno a je možné nařídit nebo se domluvit se zaměstnanci na čerpání dovolené?
Vydáno: 24. 04. 2024
Zaměstnankyně, paní učitelka ve školce, má plný úvazek 40 hod týdně, s dovolenou 8 týdnů, tj. 320 hodin na rok. Nyní je těhotná a bude odcházet přibližně 15. 9. 2024 na PPM. 1) V roce 2024 má nárok na plnou dovolenou, tj. 320 hodin a musí tuto dovolenou vyčerpat všechnu než odejde na PPM? 2) Jaký bude její nárok na dovolenou v roce 2025, pokud nastoupí např. 15. 9. 2024 na PPM a hned po skončení PPM (tedy někdy v únoru, březnu) ihned nastoupí na rodičovskou dovolenou? Je možné v roce 2025 čerpat dovolenou a jakým způsobem či nikoliv? 3) Jak by to bylo s jejím pracovním poměrem, když tato paní učitelka odcházejí v záři 2024 na PPM je u nás zaměstnána po dobu rodičovské dovolené jiné paní učitelky - vracející se paní učitelka se má vrátit v létě 2025, pak bychom při nástupu vracející se paní učitelky ukončili pracovní poměr paní učitelky, která odešla na PPM, resp. RD, bez dohody, protože pracovní poměr měla po dobu rodičovské dovolené jiné zaměstnankyně, prostře by k určitému datu skončila a ještě bychom jí vypočetly dovolenou za půl rok 2025 viz druhá otázka?
Vydáno: 23. 04. 2024
Náš zaměstnanec se staral o postiženého syna od 1. 3. 2023 - 31. 3. 2024 z důvodu vážně nemocné manželky, která se jinak o syna stará. Čerpal neplacené volno. Se zaměstnancem jsme neukončili pracovní poměr po dobu, kdy se o syna staral. Má zaměstnanec nárok na dovolenou za rok 2023 a 2024, kdy se o syna staral? 
Vydáno: 15. 04. 2024
Jaký má naše zaměstnankyně nárok na dovolenou bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou? Naše zaměstnankyně má plný úvazek 40 hod./týden, rovnoměrné rozvržení pracovní doby 5 dní v týdnu, roční nárok na dovolenou 200 hod. Nevyčerpaná dovolená z roku 2023 je 19 hod. Peněžitou podporu v mateřství čerpá od 13. 8. 2023 do 27. 4. 2024 (má dvojčata). Po vyčerpání dovolené nastupuje na rodičovskou dovolenou. 
Vydáno: 10. 04. 2024
Při propočtu rezervy na nevyčerpanou dovolenou se vychází z průměru hodinnového výdělku za: a) 3. Q, kdy průměr vidíme na výplatních páskách k 31. 12. běžného roku a tímto průměrem vynásobíme počet hodin nevyčerpané dovolené × 0,338 (soc., zdrav.), b) 4. Q, kdy průměr vidíme na výplatních páskách za leden následujícího roku. Máme postupovat při propočtu nebvyčerpané dovolené k 31. 12. dle bodu a) nebo b)?
Vydáno: 24. 03. 2024
Společnost zabývající se hostinnou činností zaměstnává zaměstnance na 11 hodinové směny, v režimu krátký a dlouhý týden. Tedy krátký týden pracují st, čt a dlouhý po, út, pá, so, ne. Pracovní doba trvá od 11 hodin dopoledne do 22 hodin večer. Jakou mají mít správnou formulaci v pracovní smlouvě o týdenní pracovní době, nebo době výkonu práce? Zároveň jak mají mít správně nastavený úvazek pro výpočet dovolené?
Vydáno: 24. 03. 2024
Zaměstnancům nově od roku 2024 poskytuje firma příspěvek na dovolenou ve výši 6 000 Kč/rok. A můj dotaz spočívá v tom, jestli má zaměstnanec přinést do firmy podklady k platbě/zálohovku/fakturu k proplacení, kde budou údaje firmy jako odběratele, anebo mohou být na dokladu údaje zaměstnance a bude to v pořádku? A co když bude zájezd na 10 000 Kč například a firma poskytuje jen 6 000 Kč? Zaplatí to celé firma a zaměstnanec firmě pošle 4 000 Kč ze svého? anebo firma zaplatí opravdu jen poskytovaných 6 000 Kč a zaměstnanec si doplatí 4.000 Kč na zájezd sám? A poslední dotaz. Jak by se tento poskytnutý benefit účtoval u zaměstnavatele? Když bychom tvořili ze zisku nějaký fond na tyto účely, na účet 427, tak by se zmíněná platba účtovala 427/221? 
Vydáno: 21. 03. 2024
Je možné, aby v rámci jedné společnosti měli zaměstnanci jiný nárok na dovolenou? Jednatel chce stanovit, že např. pracovní pozice prodejce bude mít 5 týdnů a ostatní 4 týdny. Nebo stanovit, že budou 4 týdny a po odpracovaní např. 2 let 5 týdnů, a to pouze u té jedné pracovní pozice. Myslím, si, že to tak nelze.
Vydáno: 19. 03. 2024
Zaměstnanec je u nás zaměstnán na Dohodu o pracovní činnosti. Původní dohoda uzavřená v roce 2023 skončila k 31. 1. 2024. Druhá dohoda na stejnou činnost je uzavřena od 1. 2. 2024 na dobu neurčitou. Posuzují se pro výpočet nároku na dovolenou obě dohody dohromady a dovolená se tedy vypočítá i z hodin odpracovaných v lednu? Nebo je nutné každou dohodu posuzovat zvlášť a za leden tedy nárok na dovolenou nevznikne?
Vydáno: 08. 03. 2024
Zaměstnankyně byla od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 na rodičovské dovolené. Jedná se o paní vychovatelku v základní škole, tj. pedagog má nárok na dovolenou 8 týdnů. Úvazek měla do 31. 8. 2023 ve výši 78.57 % (pokud by byl 100 %, pak je 40hodinová týdenní pracovní doba, tj. při úvazku 78,57 % vychází týdenní pracovní doba 31,42 hod.). Zaměstnankyně ale při čerpání rodičovské dovolené odpracovala celkem 325 hod. denně dle potřeby - pouze výpomoc. Dále od 1. 9. 2023 nastoupila do práce a úvazek se jí změnil na 83,33 %, tj. týdenní pracovní doba 33,33 hod., ale opět nám dne 13. 10. 2023 nastoupila na PPM do konce rok 2023. Jaký je její nárok na dovolenou za celý rok 2023? Týdenní pracovní doba je 31,43 hod. v prvním pracovním poměru. Druhá týdenní pracovního doba je 33,33 hod. - rozvržena rovnoměrně do 5 pracovních dní. 325 hod. odpracovala při přerušení rodičovské dovolené od května do června 2023.
Vydáno: 07. 03. 2024
Zaměstnanec z důvodu potřeby na pracovišti sám nechtěl čerpat celou dovolenou za rok 2023. Chtěl by ji raději proplatit. Je možné to takto po domluvě se zaměstnavatelem udělat?
Vydáno: 06. 03. 2024
Zaměstnankyně naposledy odpracovala celý leden 2023. Od 1. 2. 2023 do 25. 3. 2023 byla nemocná. Nástup na PPM 26. 3. až 7. 10. 2023. Od 8. 10. 2023 dosud pobírá rodičovský příspěvek. Zůstatek nároku na dovolenou před nástupem na PPM byl 26 hod. Dovolená nárok v pracovním poměru 200 hod. Jaký je tedy nárok dovolené za rok 2023? Pokud nepožádá o vybrání dovolené, musí se jí proplatit?
Vydáno: 06. 03. 2024
Naše zaměstnankyně nyní čerpá rodičovský příspěvek na první dítě, narozené v 2021, po ukončení PPM si v 2021 požádala o čerpání dovolené, 1. 5. 2024 bude nastupovat na novou PPM. Jak to bude s jejím nárokem na dovolenou za rok 2024, když poskytujeme 25 dnů/rok?
Vydáno: 06. 03. 2024
Jak správně spočítat nárok dovolené při stanovené pracovní době 37,50 hodiny, kdy směny jsou časově stanoveny, a to bez přestávek na jídlo a oddech, na 5 nebo 7 nebo 12 hodin. Vždy pracují 2 zaměstnanci spolu, jeden má 12 a ten druhý jde na ráno na 7 a pak přijde druhý na odpoledne na 5 hodin. Při zadaném úvazku nám software vypočítává dovolenou na 139 hodin. Je to správně? 
Vydáno: 05. 03. 2024