Práce na dohodu

Zaměstnankyně na DPP si vzpomněla, že nám zapomněla vyúčtovat zakázky odpracované na DPP v loňském roce (jde o cca 40 000 Kč). Jak toto opomenutí napravit? Máme tuto zapomenutou částku přidat do její odměny DPP v letošním roce celou najednou v měsíci, kdy si chybu uvědomila? Předpokládám, že postupné rozpouštění té částky by nebylo v pořádku. 
Vydáno: 23. 05. 2024
Zaměstnanec neziskové organizace (sociální služby) má měsíční paušalní mzdu. Od června 2024 by pracoval pár dnů hodin měsíčně v další neziskové organizaci. Jak postupovat: pořád by byl zaměstnán v první neziskové organizaci a mzda by byla za celý měsíc? Organizace by refakturovala odpracované dny v měsíci druhé organizaci. Tyto služby by měly být ošetřené smlovou mezi organizacemi? Je to správný postup? 
Vydáno: 21. 05. 2024
Pokud zaměstnanec plynule přechází z jedné DPP na jinou DPP, resp. z jedné DPČ na jinou DPČ, se případný nevyčerpaný zůstatek dovolené má převést na novou dohodu. Platí to i v případě, že zaměstnanec plynule přechází z DPP na DPČ či z DPČ na DPP? Nebo se v tom případě musí nevyčerpaná dovolená zaměstnanci proplatit?
Vydáno: 15. 05. 2024
Máme zaměstnance, se kterým máme uzavřenou DPČ, jedná se o zaměstnání malého rozsahu. Pravidelně každý měsíc odpracuje 5 po sobě jdoucích dní (35 hodin) a mzda je nižší než 4 000 Kč. Má tento zaměstnanec nárok na dovolenou? Jde mi o to, že nepracuje každý týden, tudíž nevím, jak si mám vyložit jednu z podmínek pro nárok na dovolenou, a to „nepřetržité trvání pracovněprávního vztahu po dobu 4 týdnů“.
Vydáno: 15. 05. 2024
Od ledna 2023 jsme měli uzavřenou DPP. Po vyčerpání limitu 300 hodin, byla DPP ukončena a uzavřena nová DPČ do 31. 12. 2023. Od ledna 2024 je uzavřena další DPP. U všech dohod se jedná o stejnou činnost. Můžeme tento postup každoročně opakovat a pravidelně střídat?
Vydáno: 30. 04. 2024
Provozujeme restauraci od jara do podzimu. Na období od dubna do června jsme uzavřeli se zaměstnanci DPP. Protože v letních měsících červenec a srpen odpracují zaměstnanci při stejné činnosti celý fond pracovní doby, uzavřeme s nimi smlouvu na pracovní poměr na dobu určitou 01.07.24 - 31.08.24. V září bychom chtěli, aby zaměstnanci opět pracovali na DPP. Lze uzavřít od 01.09. 24 novou DPP nebo lze uzavřít hned v dubnu DPP na měsíce 4, 5, 6, 9? Nechceme zaměstnance šidit, a proto chceme dovolenou vypočítat z celé odpracované doby DPP, i když doba byla přerušena. Je to tak v pořádku? Můžeme takto střídat DPP a pracovní poměr?
Vydáno: 30. 04. 2024
Provozovatel letního dětského tábora pořádá 3 běhy po 20 dnech pro děti o prázdninách. Vedoucí jsou pracující lidé, všichni odchovanci minulých let, kteří táborem prošli. V minulosti se řešilo Dohodou o provedení práce. Nyní s novými podmínkami pracovních poměrů se řeší jaké jsou možnosti ? - oddílový vedoucí " pracuje s nadsázkou 24 hodin" denně. Mohou být oficiálně služební směny, ale o děti se každý stará opravdu celý den. - aktivní den je od budíčku do večerky. Asi je nemyslitelné, mít 3x tolik vedoucích a střídat 8 hodinové směny. Nelze ani vůči dětem, kdy se tvoří během pobytu úzký osobní vztah mezi vedoucími a dětmi. - odpovědnost za vše jde za hlavním pořadatel, vedoucím tábora. Ale odpovědnost se nemůže vzdát ani každý oddílový vedoucí. Zaplatit všechny hodiny, také není v ekonomických silách pořadatele. Vedoucí souhlasí s i tím, že nežádají zaplatit všechny odpracované hodiny. - jak toto vše skloubit s docházkou, zákoníkem práce ??
Vydáno: 23. 04. 2024
Jednatel společnosti nemá podepsanou s firmou smlouvu o výkonu funkce jednatele, podle které jednatel dostává odměnu. Firma se zabývá manikúrou a pedikúrou. Jednatel je zároveň zaměstnaný v jiné společnosti na základě pracovní smlouvy jako zaměstnanec. Několikrát týdně jednatel ve své společnosti poskytuje služby pedikúry a manikúry, děla úklid prostor. Příjmy z manikúry a pedikúry společnost zahrnuje do svých výnosů. Jednatel nepobírá žádnou odměnu, věnuje svůj čas ve prospěch společnosti. Je to v pořádku? Pokud se bude finanční úřad ptát, proč společnost nemá žádného zaměstnance, ale má příjmy, co na to jednatel může říct? Může jednatel dělat pedikúru, manikúru a uklízet ve své společnosti bez odměny, nebo musí podepsat smlouvu, třeba DPČ? Pokud jeho měsíční příjem bude do 4 000 Kč, společnost bude odvádět jenom srážkovou daň, protože „růžový papír“ je podepsaný ve společnosti, kde jednatel je zaměstnaný? A jak je to s odvody zdravotního a sociálního pojištění? 
Vydáno: 04. 04. 2024
Zaměstnanec je u nás zaměstnán na Dohodu o pracovní činnosti. Původní dohoda uzavřená v roce 2023 skončila k 31. 1. 2024. Druhá dohoda na stejnou činnost je uzavřena od 1. 2. 2024 na dobu neurčitou. Posuzují se pro výpočet nároku na dovolenou obě dohody dohromady a dovolená se tedy vypočítá i z hodin odpracovaných v lednu? Nebo je nutné každou dohodu posuzovat zvlášť a za leden tedy nárok na dovolenou nevznikne?
Vydáno: 08. 03. 2024
Jak se postupuje u dohody o provedení práce nad 10.000 Kč z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, od kterého data platí pojistný vztah - den uzavření smlouvy nebo den nástupu do zaměstnání? Jak postupovat s odhlašováním a přihlašováním zaměstnance, jak s ELDP a zákonným pojištěním?
Vydáno: 07. 03. 2024
Se zaměstnancem máme uzavřenu dohodu o provedení práce, ve které je určeno místo výkonu práce a zaměstnavatel se zaměstnancem se zde dohodli, že zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na pracovní cestu. Za vykonanou práci si sjednali hodinovou odměnu. Pracovní cesta se uskutečnila v sobotu. Zaměstnanec musel neodkladně převézt materiál na pobočku firmy. Použil služební auto. Na cestě strávil celkem 4 hodiny, přičemž 3 hodiny řídil a 1 hodinu trval samotný výkon práce. Zaplatíme mu celou dobu strávenou na cestě, tzn. 4 hodiny × sjednaná sazba + 10% příplatek?
Vydáno: 29. 02. 2024
Jsem zaměstnaná v jedné společnosti (1. s. r. o.) jako účetní na 40 hod. týdně. V dceříné společnosti odchází do důchodu hl. účetní a měla bych po ní převzít pozici. Budu mít tedy 40 hod. HPP v dceřiné společnosti (2. s. r. o.). Zároveň, ale potřebuji ještě pravidelně dlouhodobě nějakou práci vykonávat pro první společnost (1. s. r. o.) řekněme cca 1 den v týdnu. Je možné mít tedy dva 40 hod. HPP (2. s. r. o.) a např. 0,2 úvazku v původní firmě (1. s. r. o.)? Samozřejmě se souhlasem zaměstnavatelů mezi sebou. Nebo musím u původního zaměstnavatele ukončit smlouvu a udělat např. DPČ?
Vydáno: 16. 02. 2024
1) Může se zaměstnanec pracující na DPP v roce 2024 vzdát dovolené? Konkrétně se jedná o jednatele, který pobírá příjem na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele zároveň má na drobné softwarové práce uzavřenou dohodu o provedení práce. Nebo je povinnost tuto dovolenou vybrat, případ. vyplatit? 2) Pokud má jednatel uzavřené smlouvy dle bodu 1) pro případné odvody sociálního a zdravotního pojištění z dohody se jeho příjmy nesčítají (nesčítá se příjem z jednatelství a dohoda). Pokud je dohoda na 10 000Kč a je to jediná dohoda jednatele, tak stále platí jen odpočet 15% daně, je to tak? 3) Povinnost oznamovat nově dohody na OSSZ platí od 1.1.24 nebo až od 1. 7. 2024? A jak toto prosím hlásit, na jaký formulář?
Vydáno: 12. 02. 2024
Na naší základní škole pracuje na II. stupni paní učitelka, která vedle magisterského studia absolvovala program Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologickýcvh jevů v rozsahu 250 hodin a získala osvědčení. Na základě této skutečnosti jí byl přiznán specializační příplatek ve výši 2.000 Kč (je součástí platového výměru) za to, že vykonává na naší škole funkci koordinátora - metodika prevence. Je nutno tímto úkolem jmenovat nebo písemně pověřit uvedenou učitelku? Paní učitelka nyní nastoupila na mateřskou dovolenou a při ní by nadále metodika prevence podle potřeb školy vykonávala. Jakým způsobem ji za tuto činnost odměnit? Máme sepsat dohodu o provedení práce? Pokud ano, může tuto činnost vykonávat souběžně s MD, když byla vlastně tato činnost odměňována specializačním příplatkem? 
Vydáno: 01. 02. 2024
  • Článek
Ve Sbírce zákonů byla pod číslem 281/2023 publikována významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů. Prostřednictvím této novely Česká republika transponovala do svého právního řádu pravidla vyplývající ze dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU), totiž ze směrnice č. 2019/1152, o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii, a směrnice č. 2019/1158, o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU.  
Vydáno: 29. 01. 2024
Je možné provést zaměstnanci, který u nás ukončil hlavní pracovní poměr k 30. 4. 2023 a odešel do starobního důchodu a od 1. 5. 2023 má u nás pouze dohodu o provedení práce, roční zúčtování záloh na daň? Zaměstnanec má podepsané Prohlášení poplatníka na slevu na dani. Je možné provést zúčtování za rok 2023 a také za rok 2024, kdy bude pracovat pouze na dohodu o provedení práce?
Vydáno: 17. 01. 2024
Je možné uzavřít dohodu o provedení práce vždy na stejnou činnost na každý měsíc zvlášť? Dohoda o provedení práce případ č. 1. Dohoda je uzavřena vždy na 25 hodin. Např. na období 8. 1. - 26.1.2024, 5.2.-23.2.2024, 4.3.-22.3.2024, 8.4.-26.4.2024, 13.5.-31.5.2024, 3.6.-21.6.2024 ... v celkové sumě do 300 hodin za rok. Bude v takovém případě vznikat nárok na dovolenou? Dohoda o provedení práce případ č. 2. Dohoda je uzavřena na období 1.1.-31.12.2024, každý měsíc odpracuje 20 hodin. Je možné určit dohodáři nárok na dovolenou ve výši 20 dní, když ostatní zaměstnanci mají 22 dní za rok? Jaký bude celkový nárok na dovolenou za rok 2024, když bude mít za rok odpracováno 20*12=240 hodin + čerpání dovolené, které se počítá jako odpracovaná doba?
Vydáno: 15. 01. 2024
OSVČ v paušálním režimu (a nechce jej opustit) má nabídku na zaměstnání na DPP v roce 2024. Maximální výdělek za měsíc bude 10 000 Kč a nebude nikdy účastna sociálního ani zdravotního pojištění. Pokud se nechá na tuto dohodu zaměstnat, zůstane OSVČ stále pro rok 2024 v paušálním režimu?
Vydáno: 09. 01. 2024
Přihlašování všech zaměstnanců na DPP od 1. 7. 2024 na správu sociálního zabezpečení zůstává v platnosti, nebo na základě pozměňovacích návrhů bylo zrušeno a dohody budou přihlašovány tak jako doposud, tj. až po dosažení hranice 10 000 Kč?
Vydáno: 08. 01. 2024
Jsem OSVČ, zaměstnal jsem v roce 2023 studenta na DPP. Student podepsal prohlášení k dani, pracoval u mě 3 měsíce, dosáhl vždy výdělku do 10 000 Kč za měsíc. Student si v roce 2024 zatím nepodal žádost o roční zúčtování daně za rok 2023, takže mu nemusím provést roční zúčtování daně? Naposledy u mě pracoval v měsíci listopad 2023.
Vydáno: 08. 01. 2024