Pracovní poměr

Zaměstnavatel souhlasí s tím, že se jeho zaměstnankyně vrátí z rodičovské dovolené dříve (konkrétně dítěti jsou 3 roky 25. 5. 2023 - návrat od 1. 5. 2023 na původní pracovní pozici). Je nutné z pohledu zaměstnankyně písemně žádat o dřívější nástup, nebo se musí strany společně dohodnout a podepsat tedy písemnou dohodu?
Vydáno: 21. 05. 2024
Provozujeme restauraci od jara do podzimu. Na období od dubna do června jsme uzavřeli se zaměstnanci DPP. Protože v letních měsících červenec a srpen odpracují zaměstnanci při stejné činnosti celý fond pracovní doby, uzavřeme s nimi smlouvu na pracovní poměr na dobu určitou 01.07.24 - 31.08.24. V září bychom chtěli, aby zaměstnanci opět pracovali na DPP. Lze uzavřít od 01.09. 24 novou DPP nebo lze uzavřít hned v dubnu DPP na měsíce 4, 5, 6, 9? Nechceme zaměstnance šidit, a proto chceme dovolenou vypočítat z celé odpracované doby DPP, i když doba byla přerušena. Je to tak v pořádku? Můžeme takto střídat DPP a pracovní poměr?
Vydáno: 30. 04. 2024
Jednatel společnosti nemá podepsanou s firmou smlouvu o výkonu funkce jednatele, podle které jednatel dostává odměnu. Firma se zabývá manikúrou a pedikúrou. Jednatel je zároveň zaměstnaný v jiné společnosti na základě pracovní smlouvy jako zaměstnanec. Několikrát týdně jednatel ve své společnosti poskytuje služby pedikúry a manikúry, děla úklid prostor. Příjmy z manikúry a pedikúry společnost zahrnuje do svých výnosů. Jednatel nepobírá žádnou odměnu, věnuje svůj čas ve prospěch společnosti. Je to v pořádku? Pokud se bude finanční úřad ptát, proč společnost nemá žádného zaměstnance, ale má příjmy, co na to jednatel může říct? Může jednatel dělat pedikúru, manikúru a uklízet ve své společnosti bez odměny, nebo musí podepsat smlouvu, třeba DPČ? Pokud jeho měsíční příjem bude do 4 000 Kč, společnost bude odvádět jenom srážkovou daň, protože „růžový papír“ je podepsaný ve společnosti, kde jednatel je zaměstnaný? A jak je to s odvody zdravotního a sociálního pojištění? 
Vydáno: 04. 04. 2024
Jsem zaměstnaná v jedné společnosti (1. s. r. o.) jako účetní na 40 hod. týdně. V dceříné společnosti odchází do důchodu hl. účetní a měla bych po ní převzít pozici. Budu mít tedy 40 hod. HPP v dceřiné společnosti (2. s. r. o.). Zároveň, ale potřebuji ještě pravidelně dlouhodobě nějakou práci vykonávat pro první společnost (1. s. r. o.) řekněme cca 1 den v týdnu. Je možné mít tedy dva 40 hod. HPP (2. s. r. o.) a např. 0,2 úvazku v původní firmě (1. s. r. o.)? Samozřejmě se souhlasem zaměstnavatelů mezi sebou. Nebo musím u původního zaměstnavatele ukončit smlouvu a udělat např. DPČ?
Vydáno: 16. 02. 2024
Zaměstnanec má od 1. 1. 2024 sjednánu pracovní smlouvu na HPP a zároveň DPP do 10.000 Kč měsíčně na jiný druh práce. Příjmy se pro účely daně z příjmů ze závislé činnosti sečtou. Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním?
Vydáno: 08. 01. 2024
Naše zaměstnankyně pobírá rodičovský příspěvek (dítěti jsou 2 roky), ráda by se vrátila do práce na původní místo na poloviční úvazek (20 hod./týden). Je to možné, nebo je zde nějaké omezení?
Vydáno: 21. 12. 2023
Vysokoškolský učitel má uzavřenou pracovní smlouvu na 2 katedrách u každé na 0,5 úvazku. Na jedné katedře je s ním rozvázán pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Má nárok na odstupné z tohoto poměru, když má u stejného zaměstnavatele ještě jeden pracovní poměr?
Vydáno: 18. 12. 2023
V rámci činnosti naší společnosti - autodoprava - se nám nyní naskytla možnost obchodní spolupráce, na kterou bychom chtěli přijmout zaměstnance na HPP (řidiče), ale pouze na noční směny. Je vůbec možné takovouto pracovní smlouvu uzavřít? 
Vydáno: 29. 11. 2023
Ve sportovním oddíle - zapsaném spolku působí trenéři v rámci pracovního vztahu (většinou DPP). Domníváte se, že je za určitých podmínek možné, aby trenér vykonával práci jako OSVČ? Trenérské služby - jedná se o vázanou živnost, získání oprávnění k jejímu provozování je celkem náročné (kurzy, praxe, apod) - mohla by takto kvalifikovaná osoba poskytovat trenérské služby jako OSVČ? Na druhou stranu, pokud vezmu v úvahu podmínky, za kterých práci koná, obávám se švarcsystému: - lekce jsou vedeny jménem spolku, - materiál na tréninky je spolku. 
Vydáno: 16. 11. 2023
Nebylo by možné použít v některých případech místo dohody o provedení práce příkazní smlouvu? Například v případě letní brigády instruktora na dětském táboře? 
Vydáno: 26. 10. 2023
Pokud dojde k situaci popisované v  § 77 odst. 4 a zaměstnanec si při dodržení podmínek zažádá o zaměstnání v pracovním poměru, jak mám jako zaměstnavatel postupovat, když se k tomu stavím negativně – jen napíšu písemnou odpověď s důvody? Můžu být jako zaměstnavatel nějakým způsobem „donucen“ uzavřít s takovým dohodářem klasickou pracovní smlouvu?
Vydáno: 25. 10. 2023
Společnost chce zaměstnat pracovníka na částečný úvazek (0,2 úvazek). Jakou smlouvu je lepší uzavřít –pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti?
Vydáno: 03. 10. 2023
Dne 28. 8. 2023 jsme přijali do pracovního poměru asistentku pedagoga na dobu 1 roku. Žákyně, která jí byla přiřazena k asistenci, dne 15. 9. 2023 odchází z naší školy do speciální školy. Asistentka chce k tomuto datu u nás ukončit pracovní poměr ve zkušební době. Zaměstnavatel souhlasí. Jak má být ukončen pracovní poměr, když ani jedna strana vlastně nepodala druhé straně výpověď, ale dojde k ukončení na základě dohody? Pokud bude sepsána dohoda o rozvázání pracovního poměru, je nutné uvádět, že k situaci došlo ve zkušební době? Dalo by se říct, že uvedené pracovní místo bylo zrušeno, tudíž k rozvázání pracovního poměru došlo ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost. Vzhledem k tomu, že běží zkušební doba, pak není povinností zaměstnavatele vyplatit odstupné?   
Vydáno: 13. 09. 2023
Jsme základní škola-příspěvková organizace. Uklízečka A odešla na mateřskou a následnou rodičovskou dovolenou. Byla za ni přijata uklízečka B na dobu určitou, do 10. 5. 2024 (do tří let věku dítěte uklízečky A). Uklízečka B však otěhotněla, od 17. 4. 2023 je na MD, na rodičovské dovolené bude pravděpodobně do tří let věku dítete, tj. do 18. 5. 2026. Rádi bychom s uklízečkou B již pracovní poměr po návratu z rodičovské dovolené neprodlužovali. Bude pracovní poměr s ní opravdu trvat až do 18. 5. 2026, když při 1. nástupu do zaměstnání byl sjednán datum do 10. 5. 2024?
Vydáno: 30. 08. 2023
Na základní škole (příspěvkové organizaci města) pracuje na 75% úvazek – pracovní poměr asistenta pedagoga. Dále každý rok dostává malinký úvazek (např. 10 % – každý školní rok je to jiné) od paní ředitelky na učitele ZŠ. Je možné, aby paní ředitelka dávala vždy pracovní poměry na dobu určitou na práci učitele ZŠ, byť na malinký úvazek a vlastně zároveň na souběžný druhý pracovní poměr (pokud to má vliv?)? Pracovní poměry učitele ne vždy na sebe přesně navazovaly, např. byly od 1. 9. 2019 - 31. 7. 2020, 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021, 1. 9. 2021 - 30. 6. 2022, 1. 9. 2022 - 31. 7. 2023. Jak by měl být správně učitel ZŠ zaměstnáván a dle jakého ustanovení zákona, má na to vliv jeho vzdělání atd.?
Vydáno: 30. 08. 2023
Dojde k nějaké změně k 1. 9. 2023 u pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických pracovníků? Nyní máme ve škole již druhým rokem paní učitelku (již měla dvakrát pracovní smlouvu na jeden rok) – můžeme jí od 1. 9. 2023 dát smlouvu opět na jeden rok, nebo již musí být smlouva na dobu určitou, nebo s ní již nemůžeme uzavřít pracovní poměr? Je platné znění, že pracovní smlouva (pokud to není např. záskok za mateřskou dovolenou, nemoc) musí být sjednána minimálně na 12 měsíců, tj. smlouva od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024? Budou se týkat od 1. 9. 2023 pracovních smluv nějaké změny? 
Vydáno: 30. 08. 2023
Naše zaměstnankyně měla s námi uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou. Ze zdravotních důvodů se rozhodla pracovní poměr neprodloužit. Za tři týdny se však její stav natolik zlepšil, že požádala o opětovné uzavření pracovní smlouvy za stejných podmínek. Žádosti jsme vyhověli a pracovní smlouvu uzavřeli opět s účinností na jeden rok. Je možné tento nový pracovní poměr opět třikrát prodloužit nebo se k tomu musí „připočíst“ i předchozí pracovní poměr, když nová pracovní smlouva byla uzavřena už po třech týdnech za zcela stejných podmínek?
Vydáno: 07. 08. 2023
Dne 1. 11. 2022 jsme přijali do pracovního poměru uklízečku B na dobu určitou (po dobu nemoci jiné uklízečky). Tato uklízečka B dne 1. 12. 2022 onemocněla. Původní uklízečka A dne 16. 4. 2023 ukončila pracovní neschopnost a 17. 4. nastoupila na MD. Uklízečka B přijatá na zástup je stále v pracovní neschopnosti. Měli jsme s ní ukončit pracovní poměr 16. 4., tzn. v době, kdy původní uklízečka A ukončila pracovní neschopnot. Pokud ano, a my jsme tak doposud neučinili, jak máme postupovat dále?
Vydáno: 23. 06. 2023
Který den se považuje za den ukončení pracovního poměru v případě, kdy dojde ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době? Jde o zahraniční pracovníky, kteří utečou a my jim zasíláme poštou toto ukončení. Mám za to, že je to den doručení (vrácenky z pošty). V některých případech ale toto doručení trvá dlouho – ve mzdě pak uvádíme neomluvenou nepřítomnost, platíme tak (než se nám dodejka vrátí) za ně zdravotní pojištění. 
Vydáno: 12. 06. 2023
Zaměstnankyni končila RD 5. 5. 2023 po 3 letech věku dítěte dle její původní žádosti. Může si prodloužit RD např. do 25. 5. 2023 a 26. 5. 2023 podat zaměstnavateli výpověď, protože pečuje o dítě? Zaměstnankyně se poté přihlásí na úřad práce. Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči ČSSZ a ZP? 
Vydáno: 01. 06. 2023