Stanovená týdenní pracovní doba

Společnost zabývající se hostinnou činností zaměstnává zaměstnance na 11 hodinové směny, v režimu krátký a dlouhý týden. Tedy krátký týden pracují st, čt a dlouhý po, út, pá, so, ne. Pracovní doba trvá od 11 hodin dopoledne do 22 hodin večer. Jakou mají mít správnou formulaci v pracovní smlouvě o týdenní pracovní době, nebo době výkonu práce? Zároveň jak mají mít správně nastavený úvazek pro výpočet dovolené?
Vydáno: 24. 03. 2024
Máme v pracovním poměru zaměstnance jehož týdenní pracovní doba činí 20 hodin a je rozvržena rovnoměrně do 5 pracovních dní. Ideálně by měl tedy pracovat od pondělí do pátku 4 hodiny denně. Bude se jednat o rovnoměrné rozvržení i v tom případě, když bude pracovat 8 hodin od pondělí do středy a v sobotu a v neděli po 3 hodinách? Celkem opět 20 hodin týdně. Příplatky za sobotu a neděli budou proplaceny.
Vydáno: 14. 12. 2023
Zaměstnanec bude mít zkrácený úvazek na 15 hodin týdně. Jeho dovolená bude činit 4 týdny, tedy 60 hodin. Je tu možnost, že v průběhu roku odpracuje v některých měsících více hodin, bude pracovat nad rámec zkráceného úvazku (souhlas zaměstnance i zaměstnavatele), ale stále do limitu 40 hodin týdně. Nebude mu náležet příplatek za práci přesčas. Ovlivní tato práce nad úvazek výpočet hodin dovolené? Domnívám, že skutečný počet odpracovaných hodin ovlivní počet celých TDP a dovolená tak bude vyšší. Druhá situace je, kdyby v některém měsíci pracoval méně hodin. Povinností zaměstnavatele je rozvrhovat práci, ale pokud zaměstnanec požádá o neplacené volno, tak by mohl mít v některém měsíci méně hodin a neodpracovat za rok plné hodiny. Ovlivňovalo by i toto výpočet dovolené? 
Vydáno: 29. 11. 2023
Zaměstnavatel by chtěl zaměstnancům zkrátit v pátek pracovní dobu o půl hodiny na 7,5 hodiny. Ostatní dny zaměstnanci pracují 8 hodin. V pracovní smlouvě mají uvedený úvazek 40 hodin týdně rovnoměrný. Mohu řešit způsobem, že ponechám úvazek dle pracovní smlouvy a každý pátek dle docházky zadám 0,5 hodiny neplaceného volna? Svátky a náhrady v pátek by byly placené 8 hodin, nebo je potřeba upravit pracovní smlouvu na 39,5 hodiny týdně a na nerovnoměrný zkrácený úvazek? Svátky a náhrady v pátek by pak byly placené jen 7,5 hodiny. Zaměstnanci pobírají hodinovou mzdu. 
Vydáno: 03. 08. 2023
Zaměstnavatel se dohodl se zaměstnancem (pozice prodavače) na základě žádosti zaměstnance , že mu bude zkrácen pracovní úvazek (na 20 hodin týdně). Pracovní doba bude pevná, zaměstnanec odpracuje každý den 4 hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod.). V dodatku pracovní smlouvy bude uvedeno, že se zaměstnavatel dohodl se zaměstnancem na zkráceném pracovním úvazku v rozsahu 20 hodin týdně. Je potřeba, aby v dodatku pracovní smlouvy byl uveden důvod, proč zaměstnanec žádá o zkrácení pracovní doby? Zaměstnanec o zkrácení pracovní doby žádá z osobních důvodů, je mu 57 let a nemá osobní potřebu být v práci 8 hodin). Zaměstnavatel jeho rozhodnutí přivítal, protože plánuje omezení prodeje zboží ve své prodejně z důvodu nizké poptávky po zboží.
Vydáno: 25. 05. 2023
Naši zaměstnanci mají stanovenou týdenní pracovní dobu 37,5 hod. Z důvodu odchodu zaměstnance do důchodu nám nejde zrealizovat pracovní dobu jako dříve. Navrhujeme následující: Byly by 2 směny po dvou pracovnícíc: první směna začne týden v pondělí v 6:00 hod. ráno a končí v 18:00 hod. večer, druhá směna začne v ponděí v 18:00 hod. a končí ve čtvrtek v 6:00 hod. ráno, první směna takto realizuje po sobě čtyři 12hodinové pracovní dny, tzn. končí ve čtvrtek v 18:00 hod., druhá směna po sobě realizuje tři 12hodinové dny, tzn. končí ve čtvrtek v 6:00 hod. ráno, další pracovní týden se směny prohodí, tj. první směna odpracuje 3 noční dvanáctky a druhá směna 4 ranní a takto by to pokračovaloa dále. Je to takto možné z hlediska pracovního práva? 
Vydáno: 11. 04. 2023
Zaměstnankyně nastoupila do pracovního poměru dne 6. 12. 2022 s tím, že týdenní pracovní doba činí 40 hodin. Při předpokladu, že dokonce roku odpracuje všechny naplánované směny a pracovní poměr bude pokračovat i v průběhu roku 2023, vznikne jí nějaký nárok na dovolenou za období od 6. 12. 2022 do 31. 12. 2022? Základní výměra dovolené u zaměstnavatele činí 160 hodin.
Vydáno: 22. 12. 2022
Zaměstnanec, má uzavřenou smlouvu na HPP - hodinová mzda, vykonávané práce řidič VZV a nákladního automobilu, dělník na strojovně, lakovně a balírně, montážní dělník, pracovní doba 37,5 hod, místem výkonu práce je provozovna sídliště firmy, pro účely pracovní pozice montážní dělník je místem výkonu práce celá ČR. Cca 2-3x týdně vykonává práce řidiče nákladního automobilu (do Rakouska), zbytek týdne vykonává ostatní práce uvedené ve smlouvě v místě sídliště pracoviště. Dotaz zní, např. pracovní den, ve který vyráží na pracovní cestu do Rakouska, začíná v 6:00, kdy nakládá zboží do kamionu, v 8:00 vyráží, vrací se např. 15:30, tzn. pracovní doba 9,5 hod, u řidičů jsou placené přestávky? Jak tedy proplácet řidiče kamionu když má pracovní dobu 7,5 hod, denně?? Základ mzdy 7,5 hod v hodinové mzdě + 2 hod přesčasu? Nebo z pracovně právního hlediska má být pracovní poměr uzavřen jako 8 hod pracovní doba, aby se „nevyužívalo“ proplácení přesčasů, když většinou půlka týdne jsou cesty do zahraničí, tudíž přesčasy?
Vydáno: 22. 12. 2022
Našemu zaměstnanci se v průběhu roku 2021 měnil typ úvazku, a to tak, že od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 měl plný pracovní úvazek s 8hodinovou pracovní dobou (5 dní v týdnu) a od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 měl poloviční pracovní úvazek s 4 hodinovou pracovní dobou (5 dní v týdnu). V naší firmě máme stanovenou roční výměru dovolené na 5 týdnů. Jaký má celkový nárok na dovolenou v hodinách za rok 2021?
Vydáno: 21. 10. 2022