Zdravotní pojištění

Student vysoké školy denního studia byl zároveň vedlejším OSVČ. K 15. 3. 2024 ukončil studium jinak než řádně a ke stejnému datu přerušil činnost OSVČ. Do zaměstnání nastoupil 1. 4. 2024. Druhou polovinu března nebyl evidován na Úřadu práce. Jak to bude v měsíci březnu 2024 se zdravotním pojištěním? Platí ho za něj po celý březen stát, když byl první polovinu měsíce denním studentem VŠ?
Vydáno: 27. 05. 2024
OSVČ pečuje o dvě děti do 15 let. Děti mají režim domácí výuky. OSVČ má na zdravotní pojišťovně nahlášenou hlavní činnost. Nyní se dočetla, že při péči o dvě děti do 15 let by měla mít činnost vedlejší nebo nemusela mít dodržen minimální vyměřovací základ, je toto pravda? Pokud ano, lze podat na pojišťovnu česné prohlášení na péči o děti i s tím, že na prohlášení uvede datum od zpětně i několik let a potom podat opravné přehledy OSVČ? Pokud ano, jak dlouho lze toto zpětně provést?
Vydáno: 15. 05. 2024
Pokud žena vykonává OSVČ, ale současně pečuje o 2 děti do 15 let, určitě vždy o prázdninách v měsíci červenci a srpnu, může v tomto období vykázat svoji činnost jako vedlejší, i když jinak je to její činnost hlavní činnost? Podle zákona č. 592/1992 Sb. by to snad mělo jít. Kdy musí nahlásit tuto péči o děti? Musí to být dopředu, nebo stačí až při ročním zúčtování? Případně, co se k tomu musí doložit? Dá se toto uplatnit i zpětně? 
Vydáno: 03. 04. 2024
  • Článek
Úvod Cílem tohoto příspěvku je informovat podnikatelskou sféru a osoby zpracovávající daně o postupech ve zdravotním pojištění v souvislosti s důležitou povinností OSVČ, kterou je provedení ročního zúčtování formou podaného přehledu o...
Vydáno: 26. 03. 2024
Jak se postupuje u dohody o provedení práce nad 10.000 Kč z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, od kterého data platí pojistný vztah - den uzavření smlouvy nebo den nástupu do zaměstnání? Jak postupovat s odhlašováním a přihlašováním zaměstnance, jak s ELDP a zákonným pojištěním?
Vydáno: 07. 03. 2024
Máme zaměstnankyni, která má pracovní úvazek 4 hod./týden, mzdu má 15 000/měsíc. Má i jiné příjmy, co od ní potřebuji dodat, abych nemusela z její mzdy odvádět zdravotní pojištění alespoň z minimální mzdy?
Vydáno: 08. 02. 2024
Pokud OSVČ splňuje danou podmínku, že celodenně osobně a řádně pečovala o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, tak v následujícím roce bude platit stále sníženou zálohu na zdravotním pojištění, až dokud nepodá přehledy? Případně si musí nastavit novou výši dané zálohy pro aktuální rok, tak jako to je u OSVČ, kteří platí minimální zálohy?
Vydáno: 01. 02. 2024
OSVČ - lékařka si neplatí nemocenské. Nyní je těhotná. Ode dne porodu má nárok na rodičovský příspěvek. Na rodičovském příspěvku plánuje být cca 2 měsíce. Potom bude na rodičovském příspěvku otec dítěte. Má si tato OSVČ v době pobírání rodičovského příspěvku platit měsíční zálohy a zda má nějakým způsobem nástup i ukončení rodičovského příspěvku nahlašovat na OSSZ a zdravotní pojišťovnu?
Vydáno: 15. 01. 2024
OSVČ, neplátce DPH, osoba identifikovaná – marketingová činnost – konzultace, přednášky, sociální sítě, digitální kampaně. V roce 2024 (konec února-počátek března) plánuje odjezd do Kanady na 1 rok (vše potřebné pro vstup na území Kanady již má). Po dobu pobytu v Kanadě zvažuje následující způsoby práce: 1. Nadále pouze jako OSVČ pro tuzemské i zahraniční klienty 2. Jako OSVČ a současně zaměstnanec pro kanadského zaměstnavatele 3. Pouze jako zaměstnanec pro kanadského zaměstnavatele: - 3.1. živnostenský list by byl pouze pozastaven - 3.2. živnostenský list by byl zrušen. Co všechno je potřeba před odjezdem zařídit v oblasti: - zdravotního pojištění, sociálního pojištění, nemocenská, DPFO, DPH v ČR - zdravotního pojištění, sociálního pojištění, nemocenská, daně a případně jiná pojištění? Jak by se řešila situace, kdyby např. 2 měsíce v Kanadě pouze cestoval a nikde nepracoval? Jak budou v roce 2024 zdaňovány jeho příjmy?
Vydáno: 20. 12. 2023
OSVČ zrušila přerušení živnosti 4. 4. 2023, s tím, že začne podnikat. K tomuto však nedošlo. Podnikání nezahájila. Živnost opět přerušila od 6. 12. 2023. V době 4-12/2023 ani nebyla po celou dobu zaměstnaná. Jen v měsíci 8/23 byla zaměstnána na pracovní poměr, který však ve zkušební době zrušila. Nebyla ani evidována na úřadu práce. Jak je tomu nyní se zálohami na zdravotní pojištění? Je možno sepsat čestné prohlášení (o tom, že OSVČ vůbec v r. 2023 nepodnikala ) a toto odeslat na zdravotní pojišťovnu s tím, že budou opraveny zálohy a doplatit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů? Jak postupovat?
Vydáno: 20. 12. 2023
Společenství vlastníků jednotek má tříčlenný výbor. Finanční odměnu pobírá pouze jeden ze členů. Musí být na zdravotní pojišťovnu přihlášeni všichni členové výboru nebo jen ten, který dostává odměnu?
Vydáno: 24. 11. 2023
Maminka pracuje na 50 % úvazek v pracovním poměru. Její mzda je 16 500 Kč hrubého (jiné příjmy nemá, ani již nepobírá rodičovský příspěvek). Doma má tři děti a to 4leté (chodí do školky a ve školce spí), 7leté a 9leté (obě dvě chodí po škole i do družiny). Musí se jí její vyměřovací základ dopočítávat do 17 300 Kč, tj. do minimální mzdy pro zdravotní pojištění, nebo nikoliv? Hraje zde roli, kolik má děti a jak jsou staré? Případně, jsou zde nějaké další podmínky u maminek, kteří pečují o děti a zároveň pracují a jejich odměna za práci nedosahuje minimální mzdy?
Vydáno: 10. 11. 2023
OSVČ (kadeřnice) má od 31. 12. 2022 přiznán starobní důchod před dosažením důchodového věku (předčasný důchod). V roce 2023 bude její daňový základ kolem 50 000 Kč. Protože nedosáhla rozhodné částky, nebude za rok 2023 důchodově pojištěna a nebude nic platit na důchodové pojištění? Na zdravotním pojištění je státním pojištěncem, a tudíž se zdravotní pojištění vypočítá ze skutečně dosaženého daňového základu tzn. z 50 000 Kč? Nebude pro ni stanoven minimální vyměřovací základ?
Vydáno: 18. 10. 2023
Od října k nám nastoupí na zkrácený pracovní úvazek (2 hodiny denně) zaměstnankyně, která celodenně pečuje o dítě do 7 let věku. Tato osoba byla do konce září 2023 na rodičovské dovolené. Od ledna 2023 podniká jako OSVČ. Nemusíme jako zaměstnavatel u tohoto zaměstnance dodržet minimální vyměřovací základ - viz § 3 odst. 8 písm. c) zákona o zdravotním pojištění? Až bude vyplňovat zaměstnankyně Přehled za r. 2023 jako OSVČ, může od října 2023 zaškrtnout f), a tím pádem také neplatit minimální zálohu na zdravotní pojištění, viz § 3a odst. a) stejného zákona - tzn. bude platit pojistné ze skutečného příjmu, povinné minimum dodržet nemusí?
Vydáno: 12. 10. 2023
Zaměstnanec měl neplacené volno a zaměstnavatel za zaměstnance musí doplatit zdravotního pojištění s tím, že 9%, které odvádí zaměstnavatel, zároveň zaměstnanci strhává ze mzdy. Jak prosím tento případ zaúčtovat? Na straně MD to bude jasně snížení závazku vůči zaměstnanci a na Dal může být nákladový účet pro zdravotní pojištění, aby se tím náklad, který ve skutečnosti zaměstnanec zaměstnanci uhradil, vyrovnal, nebo tam musí být nějaký výnosový účet? Domnívám se správně, že nákladový účet 524 na straně Dal by být neměl, protože by nebyly dodrženy zásady účetnictví, ale hlavně by pak nemusely sedět sestavy pro výstupy zdravotního pojištění s částky na účtu 524? Jaký účet potom prosím na straně Dal ideálně použít?
Vydáno: 05. 10. 2023
  • Článek
V příspevku si formou konkrétních příkladů předvedeme v právních podmínkách roku 2023 postupy zaměstnavatele a pojištěnce v případě více příjmů nebo více pracovněprávních vztahů u jednoho nebo u více zaměstnavatelů, většinou s podmínkou pro zaměstnavatele dodržet minimální vyměřovací základ. Pojednáme tedy o zejména situacích, kdy zaměstnání trvá celý kalendářní měsíc.  
Vydáno: 23. 09. 2023
Pokud zaměstnáme na zkrácený úvazek invalidního důchodce (stupen 1, 2), doplácíme za něj zdravotní pojištění? Za invaliditu 3. stupně myslím že ne. 
Vydáno: 21. 09. 2023
Absolvent s čerstvě ukončeným VŠ vzděláním bude zaměstnancem ve Švýcarsku na základě pracovní smlouvy na dobu delší více než 6 měsíců. Zároveň je jedním z jednatelů ve společnosti s ručením omezeným v České republice. Jaké povinnosti bude mít z hlediska daňového přiznání, bude za rok 2023 podávat daňové přiznání ve Švýcarsku, nebo pouze v České republice a je povinen si platit zdravotní a sociální pojištění přímo ve Švýcarsku? Trvalý pobyt má v ČR.
Vydáno: 20. 09. 2023
Jak vypočítat částku odvodu zdravotního pojištění u nového zaměstnance, který nastoupil dne 21. 8. 2023 (pracovní smlouva, úvazek 40 h/týdně). Minimálně musí být za 08/2023 odvedeno ze základu 6 139 Kč (11 kalendářních dnů), tj. 829 Kč? V případě, že od 1. 8. do 20. 8. 2023 byl na ÚP, tak doplatek do minima u ZP neřeším, ale co v případě, kdy v minulém zaměstnání skončil 31. 7. 2023 a k nám nastoupil 21. 8. 2023. Jak je to v tomto případě se zdravotním pojištěním - máme jako firma povinnost odvést minimum, tj. 2 336 Kč, nebo si to zaměstnanec musí pořešit sám?
Vydáno: 07. 09. 2023
Dobrý den, zaměstnanec (59 roků) pobírá invalidní důchod II.stupně a pracuje na zkrácený úvazek 40 hodin měsíčně. Hrubá mzda činí cca 4.000 Kč. Je držitelem průkazu ZTP. V jaké výši je vyměřovací základ pro odvod na zdravotní pojištění? Děkuji
Vydáno: 24. 08. 2023