Změny pracovního poměru

  • Článek
Zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, byl z hlediska jeho novelizací poměrně stabilní. Lze říci, že novely tohoto zákona nebyly zásadní. Ve většině případů se jednalo o změny formálnějšího či upřesňujícího charakteru, které neměly nikterak zásadní dopad do vymezení předmětu daně či výše daně. Jednou z výjimek byl zákon č. 299/2020 Sb. , kterým se měnily některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a zákon č. 159/2020 Sb. , o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byla u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 t (kromě osobních automobilů) snížena sazba daně cca o 25 %, a to od zdaňovacího období roku 2020.
Vydáno: 14. 09. 2022