Soubor majetku

Společnost v 10/2022 prodala soubor movitého majetku. Ve 4/2023 byla dodatkem snížena cena a vystaven dobropis. Zaúčtován s DUZP v 4/2023. Lze zaúčtovat časové rozlišení/dohad na snížení výnosů ještě do roku 2022 a snížit tedy účetní i daňový zisk roku 2022?, tj. v roce 2023 proúčtovat jen přes 38x? (Společnost v roce 2022 jinou transakci neměla a jedná se o významnou částku, která je nám známa před uzavřením účetního roku).
Vydáno: 13. 06. 2023
Společnost zařazuje „soubor“ movitých věcí v celkové hodnotě nad 80 000 Kč, ale jednotlivé movité věci mají pořizovací cenu menší než 80 000 Kč, tudíž bude použit daňový odpis (časový) rovnající se účetním odpisům dle rozhodnutí účetní jednotky. Uvádí se tento drobný dlouhodobý majetek na ř. 47?
Vydáno: 27. 01. 2023
Pořizovali jsem vozidlo a zároveň k tomu od stejné firmy kupovali gumové koberce do auta, které ale byly na faktuře zvlášť. Je potřeba dát koberce na 042 nebo rovnou do spotřeby?   
Vydáno: 28. 11. 2022
Nájemce, který má v pronájmu rodinný dům pro své podnikání a sídlo, provádí se souhlasem pronajímatele (vlastníka rodinného domu) technické zhodnocení ve výši 20 mil. Kč, z toho 19,5 mil. Kč jsou stavební zásahy (rekonstrukce) tohoto majetku a 500 tis. Kč je nákup vybavení v podobě nákupu sporáku, digestoře, sedací soupravy, televize jejichž pořizovací cena je různá, některé překračuje hranici 80 tis. Kč, některé ne. Jak toto vybavení domu zařadit do dlouhodobého majetku a následně ho odpisovat nájemcem? Můžu toto vybavení jako soubor sečíst a odpisovat dohromady? Nebo můžu zařadit každý majetek zvlášť a odpisovat ho samostatně? Volně stojící sporák musí být součástí pořizovací ceny stavby nebo můžu odpisovat samostatně - to stejné digestoř, lednice, myčka, chladnička?
Vydáno: 08. 08. 2022
Zařadili jsme soubor majetku do druhé daňové skupiny ve výši 3,4 mil Kč dne 30. 12. 2021. Můžeme použít mimořádný odpis i pro soubor majetku a začít odpisovat měsíc po pořízení tedy 1. 1. 2022, když mimořádné odpisy lze uplatnit jen pro 1 a 2 odpisovou skupinu majetku pořízeného od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021? Domnívám se, že nikde není uvedeno, že by nešlo odpisovat i soubor majetku. Současně jsme také splnili podmínku pořízení majetku do konce roku 2021, přestože daňově můžeme odpisovat až v roce 2022. 
Vydáno: 17. 02. 2022
  • Článek
Společnost s ručením omezeným je vlastníkem budovy, ve které jsou rozvody datových a jiných sítí. Datová síť slouží veškerému datovému propojení počítačů ve společnosti, dále též např. internetu. Veškeré rozvody byly vybudovány v minulosti a tvoří součást ocenění budovy. V budově byla telefonní ústředna, napojená na telefonní síť, na tuto telefonní síť byly připojeny i jednotlivé telefonní přístroje. Společnost provedla kompletní výměnu telefonní ústředny, telefonů a interkomu. Celé dílo realizovala jedna společnost a hodnota celé dodávky činí 180 423 Kč bez DPH. Ústředna, telefony atd. jsou nově napojeny nikoli na telefonní, ale na datovou síť. Musí společnost ze všech věcí movitých, tj. tel. ústředna, telefon recepce, IP telefony, videotelefon vytvořit soubor movitých věcí a z celkové částky odpisovat? Nebo je možno jednotlivé položky považovat za samostatné věci a soubor nevytvořit? V tomto případě by pouze telefonní ústředna byla dlouhodobým hmotným majetkem v ceně nad 40 000 Kč.
Vydáno: 08. 07. 2019