Informace pro poplatníky záloh na daň z neočekávaných zisků

Vydáno: 2 minuty čtení

Generální finanční ředitelství si dovoluje informovat poplatníky záloh na daň z neočekávaných zisků na blížící se lhůtu pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků (dále také jen „oznámení“). Oznámení se podává za poslední zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, skončené před 1. lednem 2023, tj. typicky za zdaňovací období kalendářního roku 2022. Podle § 38ab odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), se oznámení podává do posledního dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za toto období. Pokud tato lhůta uplynula před 3. červencem 2023, prodlužuje se do 3. července 2023.

 

Poplatník je podle § 38ab odst. 5 zákona o daních z příjmů povinen v oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků uvést údaje, které by uvedl v daňovém přiznání k dani z neočekávaných zisků. Pro naplnění této povinnosti je proto vhodné použít zveřejněný formulář daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků s označením 25 5563 MFin 5563 – vzor č. 1, ve kterém se na položce „04“ v záhlaví označí, že se jedná o oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků. Formulář daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků včetně pokynů k jeho vyplnění je zveřejněn v databázi tiskopisů, kde si jej lze stáhnout, vytisknout a následně vyplnit. 

Při určení výše fiktivní daně z neočekávaných zisků lze využít i institut přesouvání průměrů upravených srovnávacích základů daně upravený v § 20bd odst. 2 a následujících zákona o daních z příjmů. Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně se podává do uplynutí lhůty pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků poplatníka, který se přesunu účastní a kterému tato lhůta uplyne jako první, a to na tiskopisu oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky s označením 25 5261 MFin  5261 – vzor č. 1, který je včetně pokynů k jeho vyplnění dostupný v databázi tiskopisů, kde si jej lze stáhnout, vytisknout a následně vyplnit. Na formuláři bude u poplatníků, kteří se přesunu účastní, označeno, že je oznámení podáváno na základě oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků. 

V dalších podrobnostech k právní úpravě daně z neočekávaných zisků dále odkazujeme na informace a dotazy a odpovědi zveřejněné na webu Finanční správy.

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2023