Aktuality

Je vaše účetnictví stále papírové? Právě nastává nejvyšší čas poohlédnout se po možnostech přechodu na jeho digitální formu! Transformace papírového účetnictví na elektronické je vhodná k prvnímu dni nového účetního období, takže máte celé léto a podzim na to zvážit všechny možnosti – následující informace vám mohou pomoci se lépe zorientovat.
Vydáno: 30. 05. 2024
V uplynulém měsíci vyšlo sdělení o přerušení některých článků daňových smluv s Běloruskem a Ruskem. Finanční správa také informovala o ukončení platnosti kolkových známek a o tom, že ČSÚ aktualizoval stanovisko k zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely tzv. windfall tax. V Úředním věstníku EU vyšla novela nařízení některých mezinárodních účetních standardů.
Vydáno: 27. 05. 2024
V médiích proběhla zpráva o tom, že by i na malé provozovatele fotovoltaických elektráren měla dopadnout povinnost podání čestného prohlášení o skutečnosti, že poplatníkovi nevznikla povinnost odvodu z nadměrných příjmů dle energetického zákona.
V posledních letech umělá inteligence (AI) zásadně mění mnoho odvětví, včetně účetnictví. Jaké jsou hlavní možnosti a omezení AI právě v tomto světě plném čísel a tabulek? Ing. Lukáš Neumann, Ph.D., z Redque s.r.o., nám přiblíží, jak jejich vlastní nástroj umělé inteligence Redque a aplikace Alice, kombinující OCR technologii a strojové učení, pomáhá efektivně zpracovávat data z faktur a rozvolňovat tak ruce účetním.
Vydáno: 17. 05. 2024
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 4/2024 ze dne 14. května 2024, který obsahuje Sdělení ke Smlouvě s Běloruskou republikou o zamezení dvojího zdanění. .
Vydáno: 14. 05. 2024
Český statistický úřad na základě početných dotazů veřejnosti doplnil své původní stanovisko, zveřejněné na webových stránkách Finanční správy dne 8. 3. 2023, k otázce zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků. Nyní publikovaný dokument  a zde provedené zatřídění důsledněji zohledňuje konkrétní poměry jednotlivých činností, náležitě respektuje detaily smluvních ujednání a jednotlivé v praxi zavedené obchodní modely. S ohledem na konstrukci zákonné úpravy daně z neočekávaných zisků, která vyžaduje zatřídění jednotlivých ekonomických činností vykonávaných poplatníkem a nikoliv poplatníka jako statistické jednotky, vycházel při zatřídění Český statistický úřad pro účely této daně u jednotlivých rozhodných činností ze stavu, jako kdyby poplatník v daným moment vykonával pouze jednu činnost.
Vydáno: 03. 05. 2024