Komora daňových poradců se aktivně zapojila do připomínkování aktuálně projednávaného daňového úsporného balíčku

Vydáno: 2 minuty čtení

Stejně jako v minulosti se v oblasti legislativy KDP ČR zaměřuje na technické odborné připomínky, jejichž cílem je, aby přijímaná nová legislativa byla jednoznačná a nepůsobila v praxi výkladové problémy. V tomto duchu se Komora zaměřila i na aktuálně projednávaný daňový úsporný balíček.

Právě z hlediska praktických problémů při jeho implementaci do praxe KDP jednoznačně odmítla postup, kdy bez jakéhokoli připomínkování byl načten rozsáhlý komplexní poslanecký pozměňovací návrh, který je defacto novým balíčkem a obsahuje velké množství nových oblastí a témat. S mnohými z těchto doplnění (jako je například funkční měna či nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů) sice souhlasí, ale odmítá, aby byla takto složitá a komplexní problematika načtena bez jakéhokoliv připomínkového řízení. Takový postup s sebou totiž nese velké riziko praktických problémů.

V tomto duchu zástupci Komory vystupovali při projednávání balíčků ve výborech Poslanecké sněmovny a obrátili se i na všechny poslance. Navíc ve velmi krátkém termínu zpracovali první pracovní verzi svých připomínek, které zaslali na Ministerstvo financí ČR, s nímž v této věci komunikují, a také všem poslancům. KDP pevně věří, že v navrženém textu z odborného hlediska ještě dojde ke změnám, neboť je co opravovat.  Změn by měla doznat oblast dohod o provedení práce, která je v navržené podobě z praktického hlediska velice obtížně realizovatelná. KDP v tomto ohledu souhlasí se Svazem průmyslu a dopravy, že nejlepším řešením by bylo oblast řešení dohod o provedení práce z balíčku vyjmout, řešit ji separátně a nikoli pod časovým tlakem.

Dne 8. září 2023 odeslala Komora na Ministerstvo financí i všem poslancům doplněnou verzi připomínek. 

Zdroj: www.kdpcr.cz

Příloha: Připomínky KDP ČR, dopisy poslancům a Ministerstvu financí – ke stažení zde >>>