Pozitivní změna v dohodách o provedení práce prošla Senátem

Vydáno: 3 minuty čtení

Ve středu dne 29. 5. 2024 Senát schválil Sněmovní tisk 570, jehož součástí je i úprava v oblasti odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce. Na přípravě této novely se aktivně podílela Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s ostatními zástupci podnikatelů, tj. především Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Smyslem novely je zrušit právní úpravu schválenou v rámci konsolidačního balíčku, která je platná, avšak zatím nenabyla účinnosti a která je velmi obtížně spravovatelná a neúměrně administrativně zatěžující. Výše uvedená novela by měla nabýt účinnosti dne 1. 7. 2024.

Na základě novely by měl být do konce roku 2024 na dohody o provedení práce aplikován stávající režim odvodu pojistného (tj. limit měsíčního hrubého příjmu ve výši 10 000 Kč pro odvod pojistného u jednoho zaměstnavatele bez ohledu na to kolik dohod má zaměstnanec sjednáno s ostatními zaměstnavateli). Navíc se od 1. 7. 2024 zavádí nová oznamovací povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení na veškeré dohody o provedení práce bez ohledu na to, zda z dohody bude povinnost odvést pojistné či nikoliv.

Od 1. 1. 2025 se bude dohoda o provedení práce více přibližovat odvodové povinnosti v případě dohody o pracovní činnosti / zaměstnání malého rozsahu, pokud se nebude jednat o tzv. oznámenou dohodu. 

V případě zaměstnání malého rozsahu by účast na nemocenském pojištění měla být založena při překročení zákonného limitu, který v současné době činí 4.000 Kč / měsíčně. Pro příští rok (tj. pro rok 2025) je předpokládáno jeho navýšení na částku 4 500 Kč.

U oznámených dohod (v případě jedné nebo více dohod podepsaných u jednoho zaměstnavatele) by měsíční hranice pro odvod pojistného pojistné měla být stanovena ve výši 25 % průměrné mzdy zaokrouhlená na celé pětisetkoruny směrem dolů. Optikou průměrné mzdy pro rok 2024 by se tak jednalo o částku 10 500 Kč, od které by vznikala povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Na základě předběžných informací od České správy sociálního zabezpečení je pravděpodobné, že by se měsíční hranice měla od 1.1. 2025 navýšit na částku 11.000 Kč.

V současné době dále Komora daňových poradců ČR spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Českou správou sociálního zabezpečení poslankyní M. Jílkovou a poslancem M. Kohajdou na přípravě metodické informace obsahující rozličné praktické příklady z pohledu odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce, která by měla být v blízké době zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zdroj: Komora daňových poradců ČR