Zákonné předkupní právo spoluvlastníků od 1. 7. 2020 značně omezeno

Vydáno: 3 minuty čtení
S účinností od poloviny roku 2020 se prostřednictvím novely občanského zákoníku do českého právního řádu vrací liberální pojetí práv spoluvlastníků nemovitostí, kdy spoluvlastníci se svým podílem mohou volně disponovat, aniž by jej museli předem nabízet ostatním spoluvlastníkům.