Tisková zpráva: Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat jednoduše a online až do 18. 9. 2020

Vydáno: 2 minuty čtení
OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.