Informace Generálního finančního ředitelství k promíjení úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

Vydáno: 4 minuty čtení
Následující informace jsou vztaženy převážně k žádosti o prominutí výše uvedených úroků. Nicméně obecný postup při podání žádosti se týká např. i žádosti o prominutí penále, pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, pokuty za nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením.

Další aktuality