Tisková zpráva: 50. výročí založení Svazu účetních České republiky

Vydáno: 2 minuty čtení
28. května 1969 se v Měšťanské besedě v Plzni konalo ustavující shromáždění Českého svazu účetních a statistiků. U vzniku této profesní organizace bylo přímo účastno 225 zástupců regionů, ale též zástupci Ministerstva financí a Vysoké školy ekonomické. Obě tyto instituce jsou výrazným partnerem Svazu účetních až dodnes. K těmto tradičním partnerům za uplynulé roky ovšem přibyla i řada dalších, ať již ze státní správy či dalších samosprávných profesních organizací.