Informace FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 26. 10. 2020

Vydáno: 6 minut čtení
Z důvodu aktuální mimořádné situace prominula ministryně financí některé daně, příslušenství daně a zálohy na daň do konce tohoto roku. Daňový subjekt, jehož podnikatelská činnost byla omezena vládním opatřením, to jen musí oznámit správci daně.