Doporučený postup při aplikaci liberačních balíčků

Vydáno: 4 minuty čtení
V souvislosti s poslední nepříznivou situací vydalo Ministerstvo financí dva liberační baličky: Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (FZ 22/2020) a Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (FZ 25/2020).