Informace ke změně výše limitu úhrnné částky úroků

Vydáno: 2 minuty čtení
Finanční správa přináší podrobnou Informaci ke změně výše limitu úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně z titulu úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů použitých na financování bytových potřeb ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti.