Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021

Vydáno: 1 minuta čtení
Generální finanční ředitelství vydává tuto informaci z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění účinném ode dne 1. 1. 2021.