Informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti sezónního charakteru

Vydáno: 4 minuty čtení
Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy.