Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 2

Vydáno: 1 minuta čtení
Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH a daňového řádu (zákon č. 283/2020 Sb.) , a proto byla provedena aktualizace dokumentu Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty č.j.: 50489/17/7100-20118-203500).