Uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb

Vydáno: 4 minuty čtení
V důsledku novelizací právních úprav poplatníci nemají povinnost evidovat tržby od 27. 3. 2020 do 31. prosince 2022, což se promítá do možnosti poplatníků daně z příjmů fyzických osob uplatnit slevu na evidenci tržeb za zdaňovací období let 2020–2022.