Změna částky paušální daně a paušálních záloh pro zdaňovací období roku 2022

Vydáno: 1 minuta čtení

Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří využívají paušální režim, že pro zdaňovací období roku 2022 dochází ke změně měsíční částky paušální zálohy, a to vlivem růstu záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Poplatníkům v paušálním režimu se mění pro rok 2022 celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc, nově bude činit 5 994 Kč. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 %, tj. ve výši 3 267 Kč a daň z příjmů ve výši 100 Kč.

Uvedené zálohy na pojistné vycházejí z veličin (parametrů), které jsou stanoveny ve zveřejněném nařízení vlády č. 356/2021 Sb. Více informací k paušálními režimu a paušální dani najdete na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace. Zde jsou i čísla účtu pro placení paušálních záloh.

Chcete se nově přihlásit do paušálního režimu pro rok 2022? Potom oznámení o vstupu je třeba podat do 10. 1. 2022. Využijte k tomu naši webovou aplikaci: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/oznameni-o-vstupu-do-pausalniho-rezimu/oznameni-webova-aplikace.

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2021.)