Informace GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

V období ode dne 1. 11. 2021 do dne 31. 12. 2021 promíjí ministryně financí DPH při dodání elektřiny nebo plynu.  

Příslušné rozhodnutí o prominutí DPH z důvodu mimořádné události je zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. října 2021. Cílem vydání této Informace je zvýšit informovanost dotčených subjektů a minimalizovat chybné uplatňování daně v souvislosti s uváděným prominutím DPH u elektřiny a plynu, zejména s ohledem na zúčtování zálohových plateb.

 

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2021.)

 

Další aktuality