Milostivé léto se netýká závazků u Finanční správy

Vydáno: 1 minuta čtení

Finanční správa reaguje na množící se dotazy veřejnosti ohledně tzv. Milostivého léta, které lidem umožnuje zbavit se určitých exekucí u veřejnoprávních institucí. Milostivé léto se podle zákona vztahuje pouze na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.

U závazků vůči Finanční správě mohou dlužníci z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky. Stačí podat příslušnému finančnímu úřadu vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Nově lze žádost jednoduše vytvořit i prostřednictvím webové aplikace.

  • Webová aplikace k vyplnění žádosti o posečkání daně nebo její rozložení na splátky: https://ouc.financnisprava.cz/poseckani
  • Instrukce pro vyplnění žádosti a její vzor jsou k dispozici na webu Finanční správy
  • Další informace k posečkání s modelovými příklady jsou dostupné v Informačním letáku

Více informací k Milostivému létu je k dispozici zde: https://www.jakprezitdluhy.cz/

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2021.)