Informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu od 1. ledna 2022

Vydáno: 1 minuta čtení

Od 1. ledna 2022 dochází k novinkám v oblasti uplatňování DPH v rámci zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH. 

Ruší se možnost stanovit základ daně souhrnně za zdaňovací období při použití zvláštního režimu, zavádí se povinnost přiznat daň z přijaté úplaty předem (záloh) na cestovní službu podléhající zvláštnímu režimu a upravují se podmínky pro osvobození od daně u cestovní služby ve zvláštním režimu týkající se letecké přepravy poskytnuté v EU a zároveň ve třetí zemi.

67743/21/7100-20116-050701 k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2021.)