Na přihlášení k paušální dani zbývá týden

Vydáno: 2 minuty čtení

Pro nové zájemce o paušální daň je možné podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně nejpozději v pondělí 10. ledna 2022. Pokud je OSVČ v paušálním režimu již letošní rok a bude splňovat podmínky i v následujícím roce, oznámení už znovu podávat nemusí. Výše paušální daně se od ledna zvyšuje na 5 994 Kč.

Pro současné poplatníky v paušálním režimu platí, že je třeba od ledna 2022 změnit výši záloh na trvalém příkazu k úhradě paušální daně na 5 994 Kč měsíčně. To se týká živnostníků, kteří vstoupili do paušálního režimu již v roce 2021 a splňují podmínky paušálního režimu i pro rok 2022. Daň je možné platit pravidelně každý měsíc například nastavením trvalého příkazu, anebo si ji předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu.

V částce paušální daně je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a daň z příjmů ve výši 100 Kč. K úpravě výše paušální daně dochází vždy jednou za rok a její výše závisí na vývoji průměrné mzdy, podle čehož se upravují zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu doporučuje Finanční správa vyplnit nejlépe prostřednictvím webové aplikace. Oznámení lze podat i zasláním přes datovou schránku, poštou nebo osobním doručením na podatelnu finančního úřadu. Kompletní informace k podmínkám, placení a výhodám paušální daně jsou k dispozici na webu Finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace

 

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2022.)

Další aktuality