Doporučujeme novou dávku kurzů zdarma!

Vydáno: 3 minuty čtení

Na nedávno spuštěné vzdělávací platformě jsme nyní otevřeli novou dávku vzdělávacích podcastů zdarma! Stačí jednoduchá registrace a můžete se začít vzdělávat.

Jedná se o video příspěvky na následující témata, která komentují naši přední odborníci:

 

Návrh EU na zlepšení podmínek lidí zaměstnávaných přes digitální pracovní platformy

V tomto video příspěvku se zaměříme na návrh Evropské komise, na jehož základě by mělo dojít ke zlepšení pracovních podmínek osob zaměstnávaných přes digitální pracovní platformy. Zjednodušeně řečeno, Evropská komise plánuje zakročit proti digitálnímu švarc systému.

Autorky: Mgr. Barbora Suchá, EY Law, Mgr. Bc. Kateřina Suchanová, EY Law

Poslechnout si zdarma >>

 

§ 357 a právo akcionáře na vysvětlení při jeho absenci na valné hromadě (27 Cdo 3812/2019)

Jaký vliv má neúčast akcionáře na valné hromadě na jeho právo obdržet od společnosti vysvětlení, tj. obdržet informace, které se týkají společnosti? Odpověď na tuto otázku získáte poslechnitím si našeho podcastu.

Autoři: David Reiterman a Ivan Chalupa

Poslechnout si zdarma >>

 

Novinky v ISDS, informačním systému datových schránek

Podcast, který se zaměřuje na páteřní systém elektronické komunikace v České republice, jimž jsou datové schránky. Od ledna 2022 totiž platí několik novinek a další jsou připraveny pro příští rok.

Autor: Milan Vodička, KDP ČR

Poslechnout si zdarma >>

 

Nejvýznamnější změny exekučního práva od 1. 1. 2022

V audio příspěvku se zaměříme na nejvýznamnější legislativní změny exekučního práva provedené zákonem č. 286/2021 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1. 2022.

Autor: JUDr. Ing. Martin Štika

Poslechnout si zdarma >>

 

Úprava mzdy s přihlédnutím k práci přesčas

V tomto podcastu se seznámíte se specifiky úpravy mzdy s přihlédnutím k práci přesčas

Autorky: Mgr. Barbora Suchá, EY Law, Mgr. Bc. Kateřina Suchanová, EY Law

Poslechnout si zdarma >>

 

Určení poměrného koeficientu není na nás, drazí správci daně

Čerstvé rozhodnutí Soudního dvora ve věci C21/20 Balgarska nacionalna televizija je zdánlivě o celkem nezajímavé věci. Zda financování veřejnoprávní televize státními dotacemi vede k potřebě krátit nárok na odpočet daně. A zda televize má případně svůj nárok krátit pro rata koeficientem (tedy v prostředí ČR postupovat dle § 76 českého zákona o DPH), nebo pomocí jiného klíče.

Autor: Ing. Tomáš Brandejs

Poslechnout si zdarma >>

 

Seznámení zaměstnance s písemným rozvrhem pracovní doby

V audio příspěvku se zaměříme na povinnost seznámit zaměstnance s písemným rozvrhem pracovní doby, a to s přihlédnutím k aktuálnímu rozsudku Nejvyššího soudu, ve kterém byla tato otázka řešena.

Autorky: Mgr. Barbora Suchá, EY Law, Mgr. Bc. Kateřina Suchanová, EY Law

Poslechnout si zdarma >>

 

K poslechnutí podcastů zdarma stačí jednoduchá registrace.