Poslední termín pro podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta je v pátek

Vydáno: 1 minuta čtení

Daňové subjekty, za které podává daňové přiznání k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát, mají v pátek 1. července 2022 poslední možnost pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Finanční správa v letošním roce vybrala prozatím 2 255 790 daňových přiznání od fyzických osob a 450 264 od osob právnických.

Nová funkce na portálu MOJE daně

Finanční správa nově zjednodušuje přihlášení pro zahraniční fyzické osoby do portálu MOJE daně. Uživatelé, kteří jsou držiteli přístupových údajů do datové schránky nebo zaručené identity (NIA) a dosud nemohli využívat služby daňové informační schránky plus (DIS+), protože nejsou evidováni v Registru obyvatel, mají nově možnost získat přístup do DIS+ bez nutnosti osobní návštěvy finančního úřadu.

Nové řešení je rozšířenou službou stávajícího technického řešení identifikace uživatelů DIS+. Doplňková služba „Nahlížení“ zůstane na portálu MOJE daně pro její uživatele dostupná po avizovanou přechodnou dobu – nejdéle do konce listopadu 2022. Více informací naleznete v tiskové zprávě.  

  
 

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2022.)