Informace k podávání daňových přiznání k dani silniční za část zdaňovacího období 2022

Vydáno: 2 minuty čtení

Z důvodu novely zákona o dani silniční jsou pro zdaňovací období 2022 vydány nové tiskopisy k dani silniční, které jsou zveřejněny pouze ve tvaru PDF v databázi daňových tiskopisů na webu Finanční správy.

Pro tiskopis daňového přiznání k dani silniční pro zdaňovací období roku 2022 není správcem daně stanoven formát a struktura, a proto jej není možné podat elektronicky dle § 72 odst. 2 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V elektronickém formuláři přiznání k dani silniční v Elektronickém podání pro Finanční správu (EPO) je zapracována kritická chyba, která v průběhu roku 2022 uživatele upozorní, že přiznání k dani silniční za rok 2022 nelze prostřednictvím EPO podat (jedná se o část zdaňovacího období). Pro zdaňovací období roku 2022 nelze využít ani návodného průvodce. Elektronický formulář přiznání k dani silniční za zdaňovací období bude k dispozici v EPO až koncem roku 2022.

Do té doby mohou poplatníci podat přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2022 buď v listinné podobě, nebo jej mohou poslat vyplněné či naskenované prostřednictvím datové schránky nebo jako přílohu Obecné písemnosti v EPO. Uvedené se týká výjimečných případů (likvidace, insolvence, úmrtí poplatníka), ve kterých je zákonem stanovená povinnost podat daňové přiznání již v průběhu zdaňovacího období, a to za část tohoto období. Pro všechny ostatní případy je standardní lhůta pro podání daňového přiznání do 31. 1. 2023. V této zákonné lhůtě by mělo být vše k dispozici.

(Zdroj: portál Moje daně, https://adisspr.mfcr.cz/, 2022.)

Další aktuality