Soukromé vozidlo při služební cestě a související otázky - pojištění, náklady při nehodě

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnanec společnosti hodlá použít své soukromé vozidlo na služební cestu. V příkazu je uvedeno, že soukromé vozidlo lze použít. Cestovní náhrada bude proplacena za cenu obvyklou při použití hromadné dopravy. Jak ale řešit následující situace:

 

Tento dotaz vybíráme ZDARMA z naší odborné poradny!

Chci vědět více o poradenské službě
  1. Musí společnost platit poplatek za rádio, které je instalované ve voze zaměstnance po dobu pracovní cesty?
  2. Má společnost povinnost ověřovat stav vozu zaměstnance – to, zda má havarijní pojištění, případně zákonné pojištění svého soukromého vozu?
  3. Kdo v případě nehody zaměstnance nese náklady na soukromý vůz? Jak postupovat v případě viny řidiče (tj. zaměstnance), ale i v případě viny druhé strany (tj. zaměstnanec bude poškozený a ten, kdo ho naboural, nebude mít potřebná zaplacená pojištění)?

Uvedená otázka je poměrně komplikovaná.

Náhradu jízdních výdajů při použití soukromého silničního motorového vozidla při pracovní cestě zaměstnance upravují § 157 a 158 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob dopravy určuje zaměstnanci pro jeho pracovní cestu vždy výhradně sám zaměstnavatel (zaměstnanec, nadřízený pracovník, který zaměstnance na pracovní cestu vysílá) v rámci podmínek pracovní cesty upravených v § 153 zákoníku práce.

Náhrada jízdních výdajů při použití soukromého silničního motorového vozidla je upravena ve shora zmíněných ustanoveních dvojím způsobem – buď ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek nebo náhradou za každý 1 km jízdy ve výši základní náhrady (stanovené každoročně příslušnou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí) a náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu. V daném případě se zaměstnavatel rozhodl pro první způsob. V uvedeném případě však chybí přesně určený veřejný hromadný dopravní prostředek, který vymezí konkrétní výši náhrady.

A nyní k jednotlivým otázkám:

  1. Pokud se týká zmíněného poplatku za rádio, instalované ve voze zaměstnance, nutno zdůraznit, že žádný takový poplatek neexistuje. Rádio instalované ve voze představuje součást základního vybavení vozidla.

  2. Další otázkou je, zda má zaměstnavatel povinnost ověřovat stav vozidla a zaplacení havarijního pojištění. K této okolnosti je třeba zdůraznit, že by zaměstnavatel měl vždy vyžadovat, aby vozidlo, které určuje zaměstnanci jako způsob dopravy při pracovní cestě, bylo prokazatelně havarijně pojištěno (to prakticky znamená, že by zaměstnavatel měl požadovat předložení dokladu o jeho zaplacení, a to proto, že bylo zjištěno, že někteří zaměstnanci v této záležitosti klamou).

  3. Poslední komplikace mohou nastat v případě nehody – pokud bude mít zaměstnanec, který nehodu zaviní, zaplacené havarijní pojištění, bude škoda hrazena z jeho havarijní pojistky, pokud tento zaměstnanec nebude mít zaplacené havarijní pojištění, musí škodu zaplatit zaměstnavatel a může soudní cestou žádat náhradu škody na zaměstnanci. Pokud nehodu zaviní cizí osoba a nebude mít zaplacené havarijní pojištění, bude škoda hrazena z jeho povinného ručení.

 

 

Poradenská služba DAUČ vám nabízí:

• Přístup k více než 30 000 otázkám a garantovaným odpovědím
• Plné znění souvisejících právních předpisů
• Možnost zadávat vlastní dotazy našim specialistům
• Vybrané odborné články na aktuální témata
• Elektronický newsletter

 

Chci předplatné DAUČ Expertní odpovědi