Informace k účtům vedeným u Equa bank

Vydáno: 1 minuta čtení

Raiffeisenbank, a.s., se stala od 1. 1. 2022 vlastníkem Equa bank, a.s. Ke sloučení obou bank pod značkou Raiffeisenbank dojde dne 14. 11. 2022. Finanční správa upozorňuje registrované daňové subjekty, které mají účet u Equa bank registrován u správce daně, na oznamovací povinnost týkající se změny registrovaného účtu. Dojde-li ke změně údajů uváděných při registraci, tedy i čísla účtu, je daňový subjekt povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala (§ 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Finanční správa upozorňuje zejména plátce DPH, kteří mají účet u Equa bank registrován jako účet pro vracení přeplatků na DPH (nadměrné odpočty), případně zveřejněn v Registru DPH, aby nezapomněli včas změnu čísla účtu oznámit tak, aby jim případné přeplatky na DPH mohly být i nadále vraceny bezhotovostně převodem na účet, a zároveň určit, zda má být nový účet zveřejněn v Registru DPH.

Uvedené oznámení zašlete prostřednictvím tiskopisu Oznámení o změně registračních údajů, který je k dispozici v elektronické podobě mj. v aplikacích Elektronická podání pro finanční správu nebo Online finanční úřad dostupných na daňovém portále (www.mojedane.cz) a v listinné podobě na všech finančních úřadech.

Bližší informace pro klienty Equa bank jsou k dispozici na:
https://www.equabank.cz/n/equa-bank-se-14-listopadu-2022-spoji-s-raiffeisenbank.

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2022