Komora vyhlašuje 1. 12. za „Den daňového poradenství“

Vydáno: 2 minuty čtení

Dne 1. 12. v roce 1992 nabyl účinnosti zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Od tohoto data se v roce 1992 začaly odvíjet všechny praktické aktivity, které vyústily v ustavení Komory daňových poradců ČR a vznik samostatné profese daňových poradců. Symbolicky tak Komora přesně po třiceti letech vyhlašuje 1. 12. za Den daňového poradenství a startuje tímto dnem oslavy 30letého výročí od vzniku této profese.

Den daňového poradenství chce Komora využít také k tomu, aby připomenula význam a roli, kterou daňoví poradci hrají jak při pomoci svým klientům, tak ve vztahu k fungování daňového systému.

Petra Pospíšilová, prezidentka Komory, k tomu uvádí: „Komora se dlouhodobě snaží prezentovat daňového poradce jako nezávislého odborníka nejen v daňové, ale obecně v ekonomické oblasti. Daňový poradce je profesionál s příslušným vzděláním, odborností potvrzenou zkouškami a kontinuálním vzděláním, který je pojištěný na škody, které by jeho činností mohly klientovi vzniknout.

Radek Neužil, tajemník Komory, doplňuje: „Daňový poradce stojí vždy na straně klienta. Díky zákonné mlčenlivosti může budovat svůj vztah s klientem na skutečné důvěře. Zákon o daňovém poradenství stanovuje i základní principy chování daňových poradců, mezi které patři povinnost jednat čestně a svědomitě a chránit práva a oprávněné zájmy svých klientů.

Daňoví poradci za 30 let existence profese potvrdili, že jejich role je v oblasti zdaňování do značné míry nezastupitelná. Jejich pomoc klientům při porozumění složitým daňovým předpisům a při plnění jejich daňových povinností je oceňovanou službou jak na straně daňových poplatníků, tak v konečném důsledku pomocí při zajištění dobře a korektně fungujícího daňového systému. 

30 let daňového poradenství a vyhlášení dne daňového poradenství si zaslouží oslavit. Od tohoto okamžiku, a také po celý rok 2023, bude Komora výročí profese připomínat. Připojte se k nám třeba symbolickým přípitkem nebo tím, že se zúčastníte některé z akcí Komory, anebo si jen zavoláte se svým daňovým poradcem nebo klientem a neformálně si tento den připomenete.

Zdroj: Komora daňových poradců ČR, www.kdpcr.cz

Další aktuality