Informace k odvodu z nadměrných příjmů podle energetického zákona

Vydáno: 2 minuty čtení

Dne 1. 12. 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu je Energetický regulační úřad.

Novela zákonem č. 365/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zavedla tzv. odvod z nadměrných příjmů.

Správcem odvodu z nadměrných příjmů je Energetický regulační úřad, potřebné informace naleznete na jeho stránkách https://www.eru.cz/opatreni-k-mimoradne-trzni-situaci.

Energetický regulační úřad může dle § 95g odst. 2 energetického zákona za podmínek dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dožádat provedení úkonů nebo dílčích řízení či jiných postupů orgán Finanční správy ČR. Konkrétně Finanční úřad pro Kraj Vysočina bude pro Energetický regulační úřad zajišťovat platby záloh na odvod a samotného odvodu, jakož i úkony související.

Informace k placení daní na účty finančních úřadů jsou zveřejněny na stránkách Finanční správy ČR (https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani). Účet Finančního úřadu pro Kraj Vysočina určený pro placení odvodu z nadměrných příjmů je zveřejněn v sekci Dotazy a odpovědi dostupné na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/dotazy-a-odpovedi.

 

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2023