Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022 krok za krokem

Vydáno: 1 minuta čtení

Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok je povinna podat každá OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, s výjimkou osoby, jejíž daň z příjmů za dané zdaňovací období je rovna paušální dani. V tomto přehledu se kromě daňového základu uvádějí údaje rozhodné pro provádění důchodového pojištění OSVČ, především vyměřovací základy a výše pojistného na důchodové pojištění. Tento tiskopis lze v zákonných lhůtách podat jako řádný či jako opravný.

Nejjednodušším způsobem vyplnění a podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ je využití interaktivního formuláře dostupného na ePortálu ČSSZ. Interaktivní formulář lze použít a vytisknout i bez nutnosti následného zaslání prostřednictvím ePortálu ČSSZ (i jen pro vlastní potřebu). K samotnému tiskopisu je určena i nápověda „Pokyny k vyplnění“, které jsou, v případě vyplnění formuláře v PDF, uloženy jako samostatný dokument rovněž ve formátu PDF v části „Ke stažení“. Budete-li vyplňovat interaktivní formulář, ty samé pokyny najdete pod záložkou „Nápověda“ v pravém horním rohu, po rozkliknutí „Vyplnit tiskopis“.

Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022 krok za krokem >>>

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, https://eportal.cssz.cz/